Met vereende kracht naar minder verkeersslachtoffers

De zorgen over de onveiligheid in het verkeer nemen toe. Terwijl we juist steeds meer weten over verkeersveiligheid en er meer aan kunnen doen om het aantal ongevallen te beperken. Onveilig rijgedrag blijkt daarbij vaak een rol te spelen. De Vereende pakt, samen met andere organisaties, de handschoen op en is een aantal initiatieven gestart om te werken aan een veiliger verkeer met minder ongevallen en vooral: minder onnodig leed.

Cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laten zien dat de zorg terecht is. Het aantal verkeersdoden is in 2016 voor het eerst sinds lange tijd gestegen. Het aantal ernstig gewonden (waarbij ziekenhuisopname nodig is) stijgt al sinds 2006. De cijfers laten ook zien dat de groep verkeersslachtoffers steeds diverser wordt. Autobestuurders tussen de 20 en 40 jaar zijn relatief vaak betrokken bij een ongeval. De laatste jaren zijn daarnaast steeds meer fietsende 80-plussers slachtoffer van een verkeersongeval. Ook bij jongeren tussen de 15 en 19 jaar gaat het vaak mis: ze vormen circa 5% van de bevolking, maar zijn bij bijna 10% van de ongevallen betrokken.

Een miljardenkwestie

Verkeersongevallen kosten veel geld. De maatschappij is er jaarlijks € 14 miljard aan kwijt. Dat is 2,2% van het bruto binnenlands product en veel meer dan de kosten van files (€ 3 miljard) en milieuschade (€ 5 miljard). Een verkeersdode betekent naar schatting een maatschappelijke kostenpost van bijna 3 miljoen euro. Bijna de helft van de kosten bestaat uit immateriële schade: leed, pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde. Bij slachtoffers én hun naasten.

Bron: SWOV

Meer verkeersongevallen betekent meer uitkeringen door verzekeraars. Vooral letselschade-uitkeringen stijgen fors. Dat komt door een aantal factoren: zo stijgt de pensioenleeftijd, waardoor bij het berekenen van letselschadevergoedingen meer werkjaren moeten worden ingecalculeerd. De claimcultuur neemt toe en whiplash-slachtoffers krijgen vaak hogere vergoedingen toegewezen. Tot slot kunnen gemeenten zorgkosten vaker verhalen op verzekeraars.

Meer en hogere letseluitkeringen zorgen voor slechtere resultaten bij de WA-verzekeraars. In 2016 legden zij gemiddeld 21 cent toe op elke euro verdiende premie. Het gevolg laat zich raden: de premies moeten omhoog. En dat gebeurt, ook bij de Vereende.

Tijd voor actie

Er is dus alle reden om iets aan de toenemende schadelast te doen. Verzekeraars hebben een maatschappelijke rol om schade te beperken en te voorkomen. Ook de Vereende pakt die rol op. Vooral waar het gaat om rijgedrag. Want onveilig rijgedrag zorgt in toenemende mate voor ongelukken: denk aan te hard rijden of appen achter het stuur. Ongelukken en letsel zorgen voor materiële kosten, maar vooral voor leed.

Levenslang: voor slachtoffer én veroorzaker

Wie ernstig gewond raakt door een ongeluk waarbij een verkeersdeelnemer te hard reed of afgeleid was door zijn telefoon, kan rekenen op een vergoeding in geld. Maar dat bedrag kan nooit groot genoeg zijn om de pijn, het verdriet en vaak ook de woede weg te nemen over het roekeloze rijgedrag. Ook de veroorzaker van een ongeluk met ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop zal levenslang met een schuldgevoel rondlopen.

Rij Zeker

De Vereende wil automobilisten daarom bewuster maken van hun rijgedrag en ze helpen om dat gedrag te verbeteren. Zo zijn we het project Rij Zeker gestart, waarmee in samenspraak met het intermediair geselecteerde verzekerden worden gestimuleerd om hun rijgedrag aan te passen, zodat ze schadevrije jaren opbouwen en zo snel mogelijk weer bij een reguliere autoverzekeraar terecht kunnen. Dat gebeurt met de app Copilot van Fleet&DriverCare, die het rijgedrag monitort. De app meet onder meer acceleratie, remmen, bochtenwerk en het telefoongebruik tijdens het rijden. Aansluitend krijgen de verzekerden van ons een uitgebreide rijvaardigheidstraining, die erop gericht is de bestuurder bewust te maken van zijn rijgedrag.

Participatiepunt

Maar de Vereende doet meer. In onze rol van Waarborgfonds Motorverkeer ondersteunen wij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. Dat is een online platform waar bewoners onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Omdat het vaak gaat om auto’s die te hard rijden, heeft de Vereende een aantal laserguns ter beschikking gesteld. Die kunnen worden ingezet als uit meldingen blijkt dat op een bepaalde plek vaak te hard wordt gereden. Zo kunnen verkeersdeelnemers in hun eigen woonwijk met hun eigen onveilige rijgedrag worden geconfronteerd.

Veilig gebruik

Ruim een op de tien automobilisten stuur weleens een bericht via zijn smartphone onder het rijden. De kans op een ongeluk neemt daardoor aanzienlijk toe; de reactiesnelheid wordt lager, de controle over de auto wordt minder en er is minder aandacht voor de weg. De Vereende heeft zich daarom aangesloten bij het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’. In het convenant hebben partijen als de ANWB, Samsung en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken om initiatieven te ontwikkelen die smartphonegebruik in het verkeer moeten terugdringen. In het convenant staat onder andere dat wij geen slachtoffers accepteren waarbij afleiding door het gebruik van smartfuncties in het verkeer een rol speelt. De uitgangspunten zijn onder meer: hou de ogen op de weg, de handen op het stuur en voer geen tekst in op smart devices tijdens beweging in het verkeer.

Door deze initiatieven slaan wij met andere organisaties de handen ineen om het aantal verkeersslachtoffers de komende jaren terug te dringen. Want een veilig verkeer scheelt geld, maar vooral heel veel ellende.

Met vereende kracht?

Bij de Vereende vinden we verkeersveiligheid een belangrijk thema waar we graag een voortrekkersrol in vervullen. Wij staan nadrukkelijk open voor ideeën en nieuwe initiatieven op dit vlak. Reacties zijn meer dan welkom, zodat we met vereende kracht aan een verbetering van de verkeersveiligheid kunnen werken.