uitslag quiz december 2019

9 januari 2020 - In de laatste nieuwsbrief van 2019 stond de vijfde kennisquiz van 2019. De quiz bestond net als altijd uit 5 pittige vragen.

En wat is een quiz zonder winnaar? Uit de deelnemers die alles goed hadden beantwoord, is een winnaar getrokken. Dat is Linda Oerlemans-Rijken van Minkels Advies. Gefeliciteerd en geniet van de inmiddels befaamde Vereende-taart.

Hieronder voor alle lezers de goede antwoorden.

Vraag 1) De casus: een bezorger fietst met een e-bike van een bezorgrestaurant iemand aan waarbij schade ontstaat. Is deze schade standaard gedekt op de AVB van de onderneming?

a. Ja
b. Nee
c. Wel als de bezorgfiets niet kentekenplichtig is

Antwoord B:

Nee. Bij een AVB van de onderneming is schade met of door een motorvoertuig (ook een e-bike) over het algemeen uitgesloten van de dekking. Het kan het dus gebeuren dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. Zo’n aansprakelijkstelling kan dan aardig in de papieren lopen.

Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt en indien nodig (en mogelijk) een aanvullende verzekering te sluiten. Binnen de Vereende kennen wij ook de uitsluiting voor motorvoertuigen op de AVB. Wel bieden wij bedrijven de mogelijkheid de e-bikes, waarvan zij eigenaar zijn, doormiddel van een losse aansprakelijkheidsverzekering te verzekeren. Neem hiervoor contact op met onze acceptatie afdeling.

Lees het volledige artikel

Vraag 2) Als ik stop met mijn werkzaamheden als makelaar ben ik niet meer aansprakelijk voor beroepsfouten uit het verleden.

a. Ja
b. Nee

Antwoord B:

Dit is een fabel. Ook als de werkzaamheden gestopt worden, kan een makelaar aansprakelijk gesteld worden. Dit uitlooprisico kan vaak aanvullend verzekerd worden.

lees het volledige artikel

Vraag 3) Er gelden drie algemene wettelijke voorwaarden (W.A.M.) voordat aanspraak gemaakt kan worden op  een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Welke klopt NIET?

a. Het moet gaan om schade door een onbekend motorvoertuig in het verkeer
b. De bestuurder van dat voertuig moet aansprakelijk zijn
c. Er is geen andere WA-dekking en de veroorzaker betaalt zelf niet

Antwoord A:

Het hoeft niet per se een onbekend motorvoertuig te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een onverzekerd of gestolen motorvoertuig zijn.

Lees het volledige artikel

Vraag 4) Schattingsvraag NHT

Bij een terroristische aanslag wordt in totaal jaarlijks tot maximaal een miljard aan schade vergoed. Bij een schade van 1 miljard euro wordt het eerste gedeelte door verzekeraars betaald. De rest wordt door herverzekeraars en de overheid betaald.  Welk bedrag betalen verzekeraars bij een schade van 1 miljard euro?

Antwoord: Bij een schade van een miljard is de verdeling dat verzekeraars de eerste € 200 miljoen betalen, herverzekeraars € 750 miljoen en de overheid de laatste € 50 miljoen.

Lees het volledige artikel

Vraag 5 - Wat is schuldaansprakelijkheid?

a. Iemand is aansprakelijk voor schade die door zijn handelen of nalaten is veroorzaakt. Een vereiste is dat het gaat om het eigen verwijtbare handelen of nalaten van die persoon.
b. Iemand is aansprakelijk voor schade die hij niet zelf heeft veroorzaakt, maar waarvoor hij toch aansprakelijk kan worden gehouden omdat hij een bepaalde hoedanigheid bezit.
c. Iemand is aansprakelijk voor schade die door zijn handelen of nalaten is veroorzaakt, ook wanneer het eigen handelen niet verwijtbaar of nalatig is.

Antwoord A:

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid voor schade wordt er onder andere gekeken of er sprake is van schuld- of risicoaansprakelijkheid.

Bij schuldaansprakelijkheid is iemand aansprakelijk voor de schade die door zijn handelen of nalaten is veroorzaakt. Een vereiste is dat het gaat om het eigen verwijtbare handelen of nalaten van die persoon. Stoot je dus iets om en ontstaat er schade aan zaken van een derde dan zal dit als schuldaansprakelijkheid betiteld worden.

Risicoaansprakelijkheid houdt in dat iemand aansprakelijk is voor schade die hij niet zelf heeft veroorzaakt, maar waarvoor hij toch aansprakelijk kan worden gehouden omdat hij een bepaalde hoedanigheid bezit.

Het is een vorm van aansprakelijkheid zonder dat u zelf schuld heeft of u iets te verwijten valt. Als een bepaald risico zich voordoet dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven zonder dat je zelf gehandeld hebt of iets hebt nagelaten. Op grond hiervan kan een ouder aansprakelijk zijn voor gedragingen van een kind, een hondeneigenaar voor gedragingen van zijn hond en een eigenaar van een gebouw voor schade door dat gebouw.

lees het volledige artikel