Indienen claim

U wilt een claim bij ons indienen

Als u dat nog niet heeft gedaan, adviseren wij u eerst de check te doen op www.schadezonderdader.nl. Hierdoor weet u meteen of het zin heeft om uw claim bij het Waarborgfonds in te dienen. Ook raden wij u aan de antwoorden op de meest gestelde vragen door te nemen. Zo voorkomt u dat u veel moeite moet doen om de schade bij ons te melden, terwijl achteraf blijkt dat deze – om wat voor reden dan ook – door ons niet in behandeling genomen kan worden.

Houd uw gegevens bij de hand
Het Waarborgfonds behoudt zich het recht voor u te vragen zich te legitimeren door middel van het opsturen van een kopie/scan/foto van uw ID-document. Na inzage wordt dit ontvangen bestand direct door het Waarborgfonds vernietigd.

Privacy
Wij nemen uw gegevens op in de schadeadministratie van het Waarborgfonds. Uw gegevens verwerken wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie hierover vindt u in ons privacystatement.  

Fraude
Wij gaan er van uit dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt. Lees hier wat de gevolgen zijn van fraude plegen.

Indienen Claim->