Begrip ‘Deelname aan het verkeer’ verdwijnt uit de wet


13 december '23 - In eerdere nieuwsbrieven gaven wij al een overzicht van de wijzigingen in genoemde E.U. richtlijn. Dan kunt u denken aan veranderingen in minimumbedragen van de verzekeringsdekking, wat er gebeurt als er een verzekeraar failliet gaat of de keuzemogelijkheid wanneer u een voertuig in een ander land koopt. Maar een andere belangrijke verandering is het verdwijnen van het element ‘deelname aan het verkeer’. Wat houdt dit concreet in?

Feit of Fabel: 'Binnenkort wijzigt de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.a.m) door veranderingen in de zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering. Vanaf dat moment verdwijnt het begrip ‘deelname aan het verkeer’ uit de wet. Daardoor vallen er meer schadegebeurtenissen onder de wet.'

Deelname aan verkeer

Waar tot nu toe wordt gesproken over “…..  aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig in het verkeer kan geven….” gaat het na 23 december over  “… 

“deelneming aan het verkeer van een voertuig”: het gebruik van een voertuig, dat op het ogenblik van het ongeval overeenstemt met de functie van dat voertuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het voertuig en ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is;”

Daarmee komt er inderdaad een aantal schadegebeurtenissen onder deze wet die daar vroeger niet onder vielen. De stelling is dus een feit. Daarbij plaatsen we direct de kanttekening dat het in de praktijk om een zeer beperkt aantal situaties gaat, maar niettemin natuurlijk wel belangrijk. Concreet leidt dat ertoe dat een benadeelde in voorkomende gevallen ook bescherming geniet via deze wet. Bijvoorbeeld omdat een verzekeraar dan geen beroep meer kan doen op polisuitsluitingen of dat het Waarborgfonds kan worden betrokken bij het ontbreken van een WA-verzekering.

 

Hier kunt u meer lezen over de andere belangrijke veranderingen in de W.a.m. die naar verwachting 23 december 2023 ingaan.

Praktijkvoorbeelden

We geven hier twee voorbeelden om de bescherming duidelijker te maken:

  1. Als bijvoorbeeld een auto in een parkeergarage ontploft en daardoor schade aan het pand veroorzaakt, dan valt dit voortaan onder bovenstaande wettelijke definitie. De benadeelde zal mogelijk de schade kunnen verhalen op de eigenaar van het voertuig.
  2. Als er een aanrijding is op een afgesloten terrein waar slechts enkele personen toegang hebben, bijvoorbeeld een oefenterrein voor motorcross dan valt dit voortaan ook de W.a.m. Hier kan een benadeelde met letselschade bijvoorbeeld ook mogelijk een claim kan indienen tegen een WA-verzekeraar of bij het Waarborgfonds.

Let wel: de W.a.m. regelt niet de aansprakelijkheidsvraag in de genoemde voorbeelden. Dus los van de vraag of een gebeurtenis onder de W.a.m. valt, moet daarnaast ook de aansprakelijkheid nog beoordeeld worden. Het gaat te ver om dit nu ook in dit artikel te bespreken.

Laden en lossen

Het risico van puur laden en lossen blijft overigens net zoals eerder buiten de W.a.m. vallen.  Zo blijft een schade aan derden door een bewegende kraan op een lossende vrachtauto daarmee nog steeds buiten de bescherming vallen.

 

Auteur
Jelle Smits, Senior specialist Waarborgfonds Motorverkeer

auteur Jelle_Smits

Tags