Beschermt het Nederlands Bureau alleen verkeersslachtoffers in Nederland?


Feit of Fabel: 'Het Nederlands Bureau (IVB/groene kaart) beschermt alleen verkeersslachtoffers in Nederland.'

11 november 2020 - Voordat wij de stelling van deze week kunnen beantwoorden, moeten we eerst de taken van het Nederlands Bureau goed in beeld hebben. Die wettelijke taken zijn: 

  1. het (laten) regelen van schaden in Nederland veroorzaakt door buitenlandse voertuigen;
  2. het betalen en zo mogelijk verhalen van schaden veroorzaakt door onverzekerde Nederlandse voertuigen in die landen waar de Nederlandse polis op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verplicht dekking geeft;
  3. het verstrekken van inlichtingen over verzekeraars van buitenlandse motorrijtuigen aan Nederlandse belanghebbenden;
  4. het verstrekken van inlichtingen over verzekeraars van Nederlandse motorrijtuigen aan buitenlandse belanghebbenden;
  5. het garant staan voor de Internationaal Verzekerings Bewijs (IVB/groene kaart)-verplichtingen van de leden (Nederlandse autoverzekeraars).

Schade in Nederland

Als we kijken naar punt 1 uit bovenstaande opsomming, dan is de stelling (nog) juist. Wordt u in Nederland aangereden door een buitenlands voertuig uit een van de 47 andere groene kaart landen, dan zal over het algemeen de schade worden geregeld door een Nederlandse vertegenwoordiger  van de betrokken buitenlandse verzekeraar. Is er geen vertegenwoordiger of is het buitenlandse voertuig niet verzekerd, dan zal het Nederlands Bureau zelf tot behandeling van de schade overgaan. In geval van ‘onverzekerd’ geldt dat in de basis uitsluitend voor voertuigen uit de E.U. (+ Zwitserland, Servië en Andorra). In zo’n geval verhaalt het Nederlands Bureau de gedane uitkeringen op het Bureau in het land waar het veroorzakende voertuig geregistreerd was.

Schade in het buitenland

Het bovenstaande heeft natuurlijk ook een spiegelbeeld; het Nederlands Bureau heeft een taak wanneer de bestuurder van een Nederlands voertuig aansprakelijk is voor een schade in het buitenland en niet verzekerd is of de betrokken Nederlandse verzekeraar heeft  geen vertegenwoordiger in het buitenland. Bijvoorbeeld in Italië rijdt de bezoekende auto uit Nederland een Italiaanse voetganger aan. Als er geen vertegenwoordiger/verzekeraar te vinden is, zal het Italiaanse Bureau de schade regelen met het slachtoffer en vervolgens de schade verhalen op het Nederlandse Bureau. Daarna zal er weer bezien worden of die schade verhaalbaar is op een verzekeraar of eigenaar/bestuurder, maar dit terzijde.

Feit of fabel

Wanneer we naar bovenstaande kijken, is het duidelijk dat de stelling een fabel is. Dat komt door het woordje ‘alleen’. In nauwe samenwerking met de andere nationale Bureaus bestaat er een uitgebreid systeem van slachtofferbescherming dat veel verder reikt dan ons eigen land  alleen.

Andere taken

Maar daar houden de taken van het Nederlands Bureau niet op. Het  Nederlands Bureau vervult ook de rol van informatiecentrum. In beide op punt 3 en 4 beschreven situaties kan een benadeelde (of belangenbehartiger) nagaan waar een buitenlands voertuig verzekerd is en bij wie in Nederland een claim kan worden ingediend. Zie voor meer informatie ook https://nlbureau.vereende.nl/.

Het laatste punt uit de takenlijst gaat de reikwijdte van dit artikel wat te buiten. Dan komen we bijvoorbeeld in het domein van valse IVB’s (groene kaarten) etc. Om de stelling te kunnen beantwoorden, laten we deze details hier verder buiten beschouwing. 

 

Auteur

Jelle Smits, Nederlands Bureau

Jelle Smits auteur