Bewijs door getuigen

Wanneer er bij (parkeer)schaden geen dader bekend is, moet het bewijs van aanrijding door een ander motorvoertuig, volledig door de eisende partij worden geleverd. Hoe dat bewijs kan worden geleverd, vertelt het Waarborgfonds Motorverkeer u in dit artikel.

Waarborgfonds Motoverkeer en het bewijs door getuigen

Wij ontvangen regelmatig vragen over de rol van getuigen bij claims voor het Waarborgfonds, met name bij schaden aan geparkeerde voertuigen is hierover soms verwarring. Daarom in dit artikel een korte uitleg.

Locatiegetuigen

Bij de meeste claims beschikt het Waarborgfonds helaas niet over een verklaring van de dader, die veelal is doorgereden zonder gegevens achter te laten. Het bewijs van aanrijding door een ander motorvoertuig moet daarom volledig door de eisende partij worden geleverd en alleen zijn/haar eigen verklaring is daartoe wettelijk onvoldoende. Het is in de meeste gevallen van schade aan een geparkeerde auto echter ook teveel gevraagd om getuigen te noemen die de aanrijding ook ‘live’ zelf hebben zien gebeuren. Daarom werkt het Waarborgfonds met het begrip ‘locatie-getuigen’. Dat is een getuige die kan bevestigen dat de geparkeerde auto 
/ Zonder schade werd geparkeerd;
/ Er tussentijds niet meer werd gereden en
/ In geparkeerde toestand met schade is teruggevonden.

Stille getuigen

Is aan die vereisten voldaan dan kan worden aangenomen dat er sprake is van een ‘parkeerschade’, zonder dat getuigen de aanrijding zelf dus hebben zien gebeuren. De 3 elementen hierboven kunnen soms ook worden aangetoond door 2 verschillende personen. Op de ongevalslocatie achtergebleven sporen zoals afgevallen onderdelen van de aanrijdende auto kunnen eventueel ook aan het bewijs bijdragen. Wij noemen dat de ‘stille getuigen’.

Vragenformulieren geven volledig beeld

Het Waarborgfonds Motorverkeer gebruikt speciale vragenformulieren die erop gericht zijn om de hierboven genoemde vragen duidelijk beantwoord te krijgen. Voor de volledigheid melden wij hierbij dat in beginsel ook gezinsleden als getuige mogen optreden. Los van deze verklaringen schakelen wij bij iedere claim zelf een expert in, tenzij een eigen verzekeraar, casco- of rechtsbijstand- dat ook al deed. De expert stelt vast dat de schade daadwerkelijk door een ander motorvoertuig werd veroorzaakt en dus niet door vandalisme, fiets of winkelwagen. Deze expert kan trouwens ook uit het schadebeeld goed afleiden of een voertuig een schade in stilstaande positie heeft opgelopen of mogelijk toch ook zelf de aanrijder was. In het laatste geval spreken we natuurlijk over fraude, met alle gevolgen van dien. 

Aangifte bij de politie

Los van het bovenstaande heeft de benadeelde ook de wettelijke inspanningsverplichting tot het achterhalen van een mogelijke dader, bijvoorbeeld door aangifte bij de politie. Hierover en over eventueel andere vragen kunt u meer lezen op onze website  of op schadezonderdader.nl