Brexit en het Waarborgfonds Motorverkeer

Na 31 oktober 2019 (of een eerdere datum mocht dat besloten worden) is Groot-Brittannië niet langer lid van de EU.

Voor schadegevallen waarbij een Nederlandse benadeelde een ongeval heeft in Groot-Brittannië zal de situatie veranderen ten opzichte van hoe die nu is.

Verzekeraars zijn niet meer verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen in Nederland. Een benadeelde moet zijn vordering rechtstreeks bij de verzekeraar aldaar indienen.

Een benadeelde kan dan ook niet langer bij het Schadevergoedingsorgaan (een aanvullende wettelijke taak van het Waarborgfonds Motorverkeer) terecht als er geen verzekeringsdekking is voor een Brits motorrijtuig.  

Over hoe om te gaan met lopende schadegevallen en ongevallen die voor Brexit in Groot-Brittannië plaatsvonden maar daarna zijn gemeld, wordt nog nagedacht. Het is waarschijnlijk verstandig die schadegevallen in ieder geval rechtstreeks bij de verzekeraar te melden.