Dashcams: Verschillende regels in verschillende landen

25 april 2018

Een dashcam, of dashboard camera, achter de voorruit van een auto, je ziet het steeds vaker. Er zijn zelfs autofabrikanten die vanuit de fabriek een dashcam standaard leveren of op de optielijst hebben staan. Maar een dashcam is tegenwoordig, als after market accessoire, overal te koop en hoeft niet veel te kosten.

Een dashcam is een kleine videocamera die speciaal gemaakt is om te filmen vanuit een auto of ander voertuig. De dashcam begint automatisch met filmen zodra de auto gestart wordt. Hierdoor worden alle gemaakte autoritten vastgelegd. In principe doen alle dashcams hetzelfde, ze filmen de weg aan de voor- en/of achterkant van de auto. De meeste dashcams zijn voorzien van GPS, waardoor de locatie, de rijsnelheid en de rijrichting wordt vastgelegd.

Internet staat inmiddels vol met filmpjes die gemaakt zijn met een dashcam. Veel van deze filmpjes zijn afkomstig uit Rusland. Dat is op zich niet zo gek, want in Rusland is een dashcam verplicht om verzekeringsfraude te voorkomen. Dankzij de dashcam wordt ook in andere landen steeds meer inzichtelijk wat er onderweg in het verkeer allemaal gebeurt. De dashcambeelden worden ook steeds vaker gebruikt om duidelijkheid te krijgen bij een ongeluk of bij een andere schadesituatie.

Maar het filmen van medeweggebruikers kan soms problemen opleveren vanwege de privacy van anderen. In diverse landen gelden ook weer verschillende regels voor het gebruik van een dashcam. Op dit moment gelden in onderstaande landen (op alfabetische volgorde vermeld) de volgende regels voor het gebruik van een dashcam in het verkeer:

België
Het gebruik van een dashcam is toegestaan. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar gepubliceerd worden.

Denemarken

In Denemarken is de dashcam toegestaan, mits het snoer en de camera zelf het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Daarnaast is het niet toegestaan om op privéterrein te filmen en moet er rekening worden gehouden met de privacywetgeving.

 

Duitsland
Het is expliciet verboden om een dashcam te gebruiken die continu opnames maakt. Het lijkt wel toegestaan om een dashcam in te zetten die alleen fragmenten opslaat (tot 60 seconden), waarbij de camera automatisch aan- en uitschakelt (bijvoorbeeld bij hard remmen). Er is echter nog geen rechterlijke uitspraak die dit bevestigt. De beelden mogen uitsluitend gebruikt worden als bewijsmateriaal voor politie en justitie en niet openbaar gepubliceerd worden. Wordt dat toch gedaan, dan riskeert men een (zeer) forse boete.

Frankrijk
Er is geen wet- en regelgeving specifiek over een dashcam. Er zijn wel zeer strikte regels over het filmen in de openbare ruimte. Wij raden het daarom sterk af om in Frankrijk met een dashcam te rijden.

Hongarije

In Hongarije is een dashcam toegestaan, maar het publiceren van de beelden is pas toegestaan wanneer deze volledig anoniem zijn gemaakt (nummerbord en chauffeur onherkenbaar) in verband met de privacywetgeving en databeveiliging.

 

Italië

In Italië is een dashcam toegestaan, maar er is wel wetgeving waardoor men beelden met kentekens niet mag publiceren zonder toestemming.

 

Kroatië

In Kroatië mag een dashcam gebruikt worden, maar deze moet uitgezet worden bij bijvoorbeeld een grensovergang of andere plekken waar filmopnames normaliter ook verboden zijn. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.

 

Luxemburg
Het gebruik van een dashcam is verboden. Waarschijnlijk worden de regels na 25 mei 2018 (inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacyrichtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) gewijzigd. Dan wordt het toegestaan om onder bepaalde voorwaarden een dashcam te gebruiken.

 

Nederland
Het gebruik van een dashcam is toegestaan in Nederland. De dashcam mag niet het zicht van de bestuurder belemmeren of op een andere manier afleiden. Filmen op de openbare weg is toegestaan, dus ook met een dashcam. Het verspreiden van de beelden is wel aan regels gebonden. In verband met de privacywetgeving mag een persoon of een kentekenplaat niet herkenbaar in beeld worden gebracht, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar gepubliceerd worden. De rechter besluit of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.

 

 

Oostenrijk

In Oostenrijk geldt een algemeen verbod om mensen te filmen zonder toestemming. Hierdoor geldt dit automatisch ook voor filmen met een dashcam.

 

Portugal

In Portugal is het niet toegestaan om persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. Een uitzondering hierop is wanneer de filmer een vergunning heeft van de Portugese Data Protection Authority.

 

Slovenië

In Slovenië is een dashcam toegestaan wanneer de beelden niet te herleiden zijn tot personen, tenzij hier specifiek toestemming voor is gegeven.

 

Spanje

In Spanje is een dashcam wel toegestaan, maar deze mag niet afleiden of het zicht van de bestuurder belemmeren. Daarnaast mag de dashcam niet bediend worden tijdens het rijden. Er mag niet gefilmd worden in openbare ruimten en er is toestemming nodig van de inzittenden van de gefilmde auto. Ook zijn er veel regels over data protection waardoor het gebruik van een dashcam in Spanje ten zeerste wordt afgeraden.

 

Tsjechië

Een dashcam mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Beeldmateriaal kan worden gebruikt als (in)direct bewijs maar de beelden mogen niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

 

Verenigd Koninkrijk
Het gebruik van een dashcam is toegestaan onder de voorwaarden dat in de cabine zelf niet gefilmd mag worden en het zicht van de bestuurder niet door de dashcam belemmerd wordt. Er mogen uitsluitend korte fragmenten worden opgeslagen. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar worden gepubliceerd.

Zwitserland

In Zwitserland is een dashcam toegestaan, maar alleen op het dashboard of op de voorruit. Het zicht mag niet belemmerd worden en de dashcam mag niet tijdens het autorijden worden bediend. De beelden mogen niet zomaar gepubliceerd worden.

 

 

Als u met de auto naar het buitenland gaat en u heeft een dashcam in uw auto, wees er dan van bewust dat filmen met de dashcam niet altijd en overal is toegestaan. Het is verstandig om, voordat u de dashcam gebruikt in een ander land dan Nederland, goed op de hoogte te zijn van de regels over het gebruik van dashcams in dat land. Let er ook op dat de beelden niet op social media komen te staan in verband met de privacy van de gefilmde personen.

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de websites tvm.nl en anwb.nl

 

Auteur

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek

Gert-Jan auteur