Dekt het Waarborgfonds bij schade door een gestolen motorvoertuig de schade?


13 juni '23 - Voordat wij de stelling kunnen beantwoorden, kijken wij naar artikel 3 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam)  over de omvang van de verzekeringsdekking. Hierin staat:

…….dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van iedere bezitter, houder en bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarmede worden vervoerd, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich na het sluiten van de verzekering door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft…..

Artikel 25 (over het Waarborgfonds) lid 3 van de Wam sluit daar precies op aan:

…..wanneer de schade voortvloeit uit een handelen of nalaten van degene die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verschaft…….

Van belang is hier om de elementen ’diefstal’ en ‘geweld’ te onderscheiden en apart te behandelen. Eerst staan wij stil bij het 1e punt, daarna nog enige opmerkingen over het 2e.

Feit of Fabel: 'Bij schade door een gestolen motorvoertuig dekt het Waarborgfonds de schade'

Diefstal

Zoals voor iedere polis-uitsluiting geldt, dient eerst vast komen te staan dat het inderdaad om een geval van diefstal gaat. Dan komen wij ook bij de wettelijke definitie van diefstal die er eenvoudig gesteld op neerkomt dat het moet gaan om een situatie waarin het object zonder de toestemming / medeweten van de eigenaar is ontvreemd met het doel dat zichzelf toe te eigenen. Als de auto slechts voor een korte plezierrit wordt meegenomen (Joyriding!) is er dus geen sprake van diefstal.

Wat te denken van de situatie dat een eigenaar ’s nachts door de politie wordt wakker gemaakt met de mededeling dat zijn auto bij het veroorzaken van een ongeval betrokken was. Het zou kunnen zijn dat die auto inderdaad kort daarvoor gestolen was, maar gegeven is dit zeker niet. Er zijn genoeg varianten te bedenken: de eigenaar kan misschien zelf betrokken zijn geweest of iemand die met zijn toestemming zijn auto heeft gebruikt. Of de auto is meegenomen door derden alleen voor een plezierrit, ook dan is er geen sprake van diefstal. Als de daders na het ongeval direct zijn gevlucht is het extra moeilijk om diefstal te bewijzen, immers niet kan meer worden achterhaald wat de intenties waren van die onbekende bestuurder/ontvreemder? Van iedere voertuigdiefstal moet ook aangifte worden gedaan bij de politie, zonder deze aangifte is diefstal ook moeilijker te bewijzen; met de aangifte kan ook nog steeds sprake van joyriding zijn. Kort en goed: een aantal van dit soort zaken blijft alsnog voor rekening van de oorspronkelijke Wam-verzekeraar en bij gebrek aan bewijs niet voor het Waarborgfonds. 

Geweld

Hoewel de stelling er niet direct over gaat, liggen de omstandigheden ‘diefstal’ en/of  ‘geweld’ regelmatig dicht bij elkaar. Om een auto onrechtmatig mee te nemen, wordt soms ook geweld gebruikt, vaak tegen het voertuig (braak) of zelfs tegen de persoon (car-jacking). In dat soort gevallen is bewijs makkelijker te leveren, bijvoorbeeld door foto’s van de schade. Via deze weg is er dus een mogelijk extra route naar het Waarborgfonds beschikbaar in die gevallen, waarbij diefstal niet kan worden bewezen.

Conclusie

Wanneer het zeker is dat het om diefstal gaat, wordt de WA-schade door dat voertuig door het Waarborgfonds vergoed. Daarmee is de stelling dus een Feit. Maar zoals uit bovenstaande blijkt is het niet altijd zeker of het ook daadwerkelijk om diefstal gaat.

Auteur
Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer

auteur Jelle_Smits

Voorkomen is beter dan…
Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat uw auto gestolen wordt. Daarom geven we u hieronder een aantal tips om de kans te verkleinen dat uw auto gestolen wordt:
Extra slot
U kunt met een extra slot autodieven afschrikken. Dan kunt u denken aan een extern stuurslot of een pedaalslot. Een pedaalslot gaat over uw koppeling en rempedaal heen. Beide sloten moeten eerst worden verwijderd voor ermee gereden kan worden. Dit zorgt voor extra vertraging en heeft een afschrikwekkende werking.
Graveren van ruiten
Door het kenteken van uw auto in de ruiten van uw auto te graveren, wordt het doorverkopen van uw auto minder makkelijk voor autodieven. Kentekenplaten zijn gemakkelijk te verwisselen, maar ruiten vervangen wordt een dure grap. Daarmee wordt uw auto minder aantrekkelijk als doorverkopen het doel is.
Keyless entry? Sleutel beschermen!
Autodieven kunnen tot 6 meter afstand het signaal van uw autosleutel oppikken. Dit signaal wordt dan gekopieerd en via een zender naar uw auto gezonden. Leg de autosleutel daarom altijd minstens 6 meter van uw voordeur of buitenmuur.
Of bewaar uw sleutel in iets wat het signaal tegenhoudt. Bijvoorbeeld een metalen kist. Het is wel belangrijk om goed te testen of het signaal inderdaad goed wordt tegengehouden. Dit kunt u doen door het blik met sleutel dicht bij de auto te houden.
Veilige parkeerplaats
Als u kunt, parkeer de auto dan binnen. Als u de auto buiten parkeert, zoek dan een goed verlichte, goed zichtbare plek uit.
Geen waardevolle spullen
Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. Doet u dit toch, zorg dan dat ze niet zichtbaar zijn. En schakel uw apparaten uit. Aan de hand van het bluetooth-signaal kunnen dieven deze anders detecteren.

Tags