Feit of fabel: Waarborgfonds alleen voor claims in Nederland

Wanneer iemand een claim bij het Waarborgfonds kan indienen, vinden we terug in de Nederlandse wet (W.a.m: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Dat wil echter nog niet zeggen dat men voor bepaalde schaden buiten Nederland (soms) niet bij het Waarborgfonds terecht zou kunnen.

Op basis van regels uit ‘Brussel’ (‘richtlijn motorrijtuigverzekering’) kan een E.U.-burger bij schade in het verkeer buiten zijn eigen land (maar binnen de E.U.) onder bepaalde voorwaarden bij zijn of haar eigen nationale waarborgfonds aankloppen. Zo wordt het de burger die de grens over gaat makkelijker gemaakt om in zijn eigen land EN taal een claim in te dienen .

Belangrijke basisregel is dat de regels van het bezochte land dan bepalend zijn. Is uw auto bijvoorbeeld in België door een onbekende dader aangereden met alleen materiele schade, dan biedt het Belgische waarborgfonds naar Belgisch recht geen dekking. Daaruit volgt dat er dan ook geen rol is voor het Nederlandse Waarborgfonds.   Het is trouwens goed om te weten dat het Nederlandse Waarborgfonds een van de meest ruime dekkingen biedt, vergeleken met de soortgelijke fondsen elders in de E.U. zeker wat betreft materiele schade door onbekende daders.  

Wordt u in Griekenland aangereden door een onverzekerd Grieks motorvoertuig dan kunt u bijvoorbeeld wél bij het Nederlandse Waarborgfonds terecht. Zou het ook om letselschade gaan dan is het weer goed om op te merken dat de omvang van de vergoeding bepaald wordt door wat in Griekenland gebruikelijk is bij de vergoeding van letselschade. Dat kan in veel gevallen ook betekenen dat de schadevergoeding lager is dan dat die in Nederland zou zijn. Hoger kan dan natuurlijk ook, afhankelijk van het type letsel en het bezochte land.

Wilt u meer weten over Waarborgfonds en schade in het buitenland? Via onze website vindt u hierover meer informatie: https://waarborgfonds.vereende.nl/schade-in-het-buitenland/