Hoe zit het met de verzekering van een auto met CD kenteken?

Feit of fabel: De auto van een diplomaat - CD kenteken - heeft geen verzekering nodig

6 april '22 - Woont u in Den Haag of omgeving, dan heeft u vast wel eens een auto gezien met een CD-kenteken. Want in Den Haag zitten de meeste ambassades. Maar ook op andere plaatsen in Nederland zijn ambassades gevestigd. Denk aan Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Breda.

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord dat een diplomaat onschendbaar is. Mag hij dan alles doen en zich misdragen? En hoeft hij zich niet te verzekeren? Dat leggen we hieronder uit.

Wat is een diplomaat?

Auto’s met een CD-kenteken worden gereden door buitenlandse diplomaten. De afkorting CD staat voor Corps Diplomatique. Let op: er zijn ook auto’s met een CDJ-kenteken. Deze zijn voorbehouden voor rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof dat ook gevestigd is in Den Haag.

Een diplomaat is een ambtenaar die in de buitenlandse dienst van zijn land werkzaam is. Hij zorgt voor een goed contact tussen zijn eigen land en het land waar hij gevestigd is (gastland). Ook behartigt hij de belangen van zijn eigen land in het gastland.

Diplomaten kunnen de volgende personen zijn:

  • ambassadeurs en consuls;
  • staatshoofden;
  • regeringsleiders;
  • ministers van Buitenlandse Zaken;
  • permanente vertegenwoordigers bij internationale organisaties.

Diplomatieke onschendbaarheid

Diplomaten zijn onschendbaar. Daarmee wordt bedoeld dat het gastland de diplomaat niet kan vervolgen of aanhouden tijdens de uitoefening van de functie. Diplomatieke onschendbaarheid is bij internationaal recht geregeld (Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer). De reden hiervan is dat een diplomaat ongestoord en zonder belemmeringen zijn taak moet kunnen uitoefenen als vertegenwoordiger van een land. Zonder het risico van vervolging moeten ze het standpunt van hun regering kenbaar kunnen maken. Hierbij hoort ook onafhankelijkheid ten opzichte van standpunten van het gastland. Dit is zeker van belang bij gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten. Het gastland moet ook de familie en bezittingen van de diplomaat beschermen.  

Hoeft een diplomaat zich niet aan regels te houden?

Soms zien we auto’s van diplomaten fout geparkeerd op de stoep of met hoge snelheid voorbij rijden. Mag dat zomaar? Het antwoord is nee.

Een diplomaat moet zich aan de wetten van het gastland houden. Ze staan niet boven de wet. Zijn gedrag heeft effect op het imago van het land van afkomst. Daarom zal een diplomaat over het algemeen de regels van het gastland respecteren.

Maar er zijn ook diplomaten die misbruik maken van hun onschendbaarheid: belastingen en verkeersboetes worden niet altijd betaald. In Nederland betreft dit ongeveer de helft van de verkeersboetes van diplomaten.

Hoe omgegaan moet worden met overtredingen van diplomaten staat beschreven in de ‘Handleiding Immuniteit’ van het Ministerie van Buitenlandse zaken. De politie bijvoorbeeld volgt deze handleiding. Hierin staat onder andere dat de politie een diplomaat niet kan dwingen een alcohol test te doen. Ook kan het rijbewijs niet ingenomen worden. Maar bij acuut gevaar voor de verkeersveiligheid kan de politie wel afdwingen dat niet verder wordt gereden en alternatief vervoer wordt geregeld.

 

Grenzen van de onschendbaarheid

Als een diplomaat zich misdraagt, kan het gastland vragen om opheffen van de onschendbaarheid. Opheffen kan alleen het land van herkomst doen. Op dat moment kan alsnog tot vervolging worden over gegaan. Ook kan de diplomaat teruggeroepen worden door het land van herkomst. Dan kan hij vervolgd worden, maar alleen volgens de regels van dat land. Dit zal overigens alleen gebeuren bij zware overtredingen of misdaden.

In 2019 zijn meer mogelijkheden ontstaan voor vervolging door een nieuw artikel in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Voorheen kon  geen boete worden verstuurd naar een diplomaat. Nu kan de officier van Justitie de gegevens van de overtreding naar de Minister van Buitenlandse Zaken sturen. Deze minister stuurt het betaalverzoek door naar de diplomaat die de verkeersovertreding heeft begaan. Maar de diplomaat kan niet worden gedwongen om de boete daadwerkelijk te betalen.

Hoeft een diplomaat zijn auto niet te verzekeren?

Omdat een diplomaat onschendbaar is, wordt vaak gedacht dat hij ook zijn auto niet hoeft te verzekeren. Maar dat klopt niet. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) schrijft voor dat alle motorvoertuigen WA verzekerd moeten zijn. Voor auto’s met een CD-kenteken wordt dus geen uitzondering gemaakt. Zo zorgt de WAM ervoor dat slachtoffers van een ongeluk veroorzaakt door een ander, worden beschermd.

Niet alle verzekeraars bieden een verzekering aan voor deze auto’s. Dit komt omdat het kenteken niet te vinden is bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Vanwege de onschendbaarheid zijn deze gegevens afgeschermd. Dit maakt het lastig om de autogegevens automatisch op te halen. De Vereende biedt wel een verzekering voor auto’s met een CD-kenteken.

Ook de afwikkeling van schade veroorzaakt door een auto met een CD-kenteken kan in de praktijk lastiger zijn dan bij een auto met een standaard kenteken. De politie kan deze gegevens overigens wel opvragen bij de RDW. Maak dus altijd melding bij de politie bij een aanrijding door een auto met een CD-kenteken.

De stelling ‘De auto van een diplomaat (CD kenteken) heeft geen verzekering nodig’ is dus een fabel. Ondanks de diplomatieke onschendbaarheid, moet een diplomaat zijn auto wel verzekeren.

Wil je meer weten over verschillende kentekens? De Vereende heeft hier al eerder een artikel over geschreven:  bijzondere kentekens (vereende.nl)

Auteur
Mirjam Hermans, Senior specialist verzekeringstechniek

 

Gebruikte bronnen:

Diplomatieke onschendbaarheid | Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen | Rijksoverheid.nl

Handleiding Immuniteit | Brochure | Rijksoverheid.nl

Diplomaten komen niet meer helemaal weg met verkeersovertreding | NOS

Tags