Joyride

Hoe zit het met de verzekering als een voertuig wordt gebruikt voor joyriding? De verzekeringsspecialisten van de Vereende geven daar deze keer antwoord op. Je leest het nog regelmatig; een kind dat in een onbewaakt ogenblik in een auto stapt en vervolgens bij de buren de tuin inrijdt. Of een auto die wordt gestolen om er een ramkraak mee te plegen en vervolgens in de pui van een winkel wordt achtergelaten. En het kan nog ‘gekker’ want onlangs is er zelfs een truck van defensie voor een joyride meegenomen. Schade door joyriding kan flink oplopen. Zowel aan het voertuig zelf maar ook de schade aan derden.

Joyriding

De definitie van joyriding is: “wederrechtelijk gebruik maken van een motorrijtuig zonder de bedoeling het voertuig toe te eigenen”. Wederrechtelijk betekent in strijd met de wet; het zonder toestemming van de eigenaar met het motorrijtuig rijden. “Zonder de bedoeling het toe te eigenen” geeft het verschil tussen joyriding en diefstal aan. Bij diefstal heeft de dief wel de bedoeling het voertuig voor zichzelf te houden of bijvoorbeeld te verkopen om er beter van te worden. Bij joyriding is die intentie er niet. Het gaat dan om het rijden met het voertuig. Per geval zal uit de omstandigheden en gedragingen moeten blijken of er van sprake is van diefstal of joyriding.

Twee vormen

Er zijn twee vormen van joyriding: Joyriding na geweldpleging en zonder geweldpleging. Om te bepalen wie er aangesproken kan worden na schade door joyriding, is het van belang te onderzoeken om welke vorm het gaat.

Joyriding na geweldpleging

Bij joyriding na geweldpleging heeft de dader op de één of andere manier “geweld” gebruikt om met het voertuig te gaan rijden. Te denken valt aan inbraak in een woning om de sleutels van het voertuig te stelen of krijgt de dader door bedreiging de autosleutels in zijn bezit.

Joyriding zonder geweldpleging

De dader heeft toegang tot de auto gekregen zonder de auto te forceren of ander geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de sleutels nog in het slot van de auto zaten.

Joyriding na geweldpleging

Volgens de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) mag een verzekeraar de schade uitsluiten van de WA dekking als deze is ontstaan door joyriding na geweldpleging. Als de dader bekend is, kan een poging worden gedaan de schade op de dader te verhalen. Normaal gesproken is schade met of door een motorvoertuig ook op de AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) uitgesloten. Is de dader bekend en is deze jonger dan 18 jaar? Dan is er vaak wel dekking op de AVP van de ouders van de joyrider. Deze moet dan wel het voertuig na geweld hebben verkregen. De schade die aan derden is veroorzaakt, is dan gedekt op de AVP. Ook de schade aan de auto waarmee joyriding plaatsvindt, is verzekerd (vaak tot een maximaal bedrag), tenzij dit een auto was van een andere verzekerde op die AVP polis. Is de joyrider bekend en is deze ouder dan 18 jaar? Dan is er geen dekking op de AVP.

Joyriding zonder geweldpleging

Bij joyriding zonder geweldpleging moet de WA-verzekeraar van het voertuig waarmee de schade wordt veroorzaakt wel de schade van derden betalen. De verzekeraar kan vervolgens proberen de schade te verhalen op de joyrider.

Waarborgfonds

Als er sprake is van joyriding na geweldpleging en de schade door een motorrijtuig is veroorzaakt, kan een benadeelde de schade proberen te  verhalen bij het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). De benadeelde moet er eerst wel alles aan doen om de dader te achterhalen en de schade op hem/haar te verhalen. Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader geldt dan wel een eigen risico van € 250,-.

Ook een opstalverzekeraar kan proberen schade te verhalen bij het Waarborgfonds als zij een schade aan een woning heeft vergoed en duidelijk is dat de schade door een motorvoertuig met onbekende dader of joyrider is veroorzaakt. Datzelfde geldt voor de overheid als een onbekende of joyrider schade aan het wegmeubilair veroorzaakt. Zolang aan de vereisten van het WBF wordt voldaan, kan een beroep worden ingediend. Verhaal bij het Waarborgfonds bij joyriding zonder geweldpleging (bijvoorbeeld bij sleutels in het contactslot) is niet mogelijk. Dan zal de WAM verzekeraar van het voertuig de schade in behandeling moeten nemen, omdat dan naast de joyrider ook de eigenaar van de auto zelf nalatig is geweest.

Schade aan de “joyride”auto

Het Waarborgfonds vergoedt geen schade aan het motorvoertuig dat voor de joyriding is gebruikt. Deze schade is meestal meeverzekerd op de beperkte/volledige cascoverzekering van die auto. Dit heeft dan geen bonus/malus terugval tot gevolg voor de eigenaar van de auto. Vaak geldt er ook nog een daggeldvergoeding voor de dagen dat een gedupeerde niet met de auto heeft kunnen rijden vanwege joyriding. Is de auto alleen WA verzekerd dan zal er zelf een poging moeten worden gedaan om de schade te verhalen. Wanneer er een rechtsbijstandverzekering is gesloten, zou daar mogelijk om bijstand bij gevraagd kunnen worden.