Kan deze claim wel of niet worden ingediend bij het Waarborgfonds?


9 februari '22 - De Feit of fabel was als volgt: ‘Stel, u moet zelf met uw auto op een kruising uitwijken voor een bestelauto auto die het rode verkeerslicht negeert. Door die manoeuvre raakt u een passerende scooter. De bestuurder van die bestelauto en het kenteken daarvan blijven onbekend.

Is het dan een feit dat er een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden ingediend? ‘

Met 59% denkt een meerderheid van de lezers dat het een feit is. Om te beoordelen of er inderdaad een claim kan worden ingediend, duiken wij deze keer dan (weer) in de regelgeving over het Waarborgfonds, die we met name terugvinden in hoofdstuk vier van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam). In artikel 25 Wam vinden wij de gevallen wanneer een recht op schadevergoeding bij het fonds geldend kan worden gemaakt en onder ‘a’:

..wanneer niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is, tenzij aannemelijk is, dat de benadeelde niet tot die vaststelling heeft gedaan, wat redelijkerwijs van hem kon worden verwacht;

Feit of Fabel

In deze FoF is er kennelijk sprake van een onbekend motorrijtuig bestuurd door een onbekende aansprakelijke persoon. Nergens staat dat de onbekende direct gebotst zou moeten hebben met de benadeelde. In basis is de uitslag derhalve bevestigend en kan er en claim worden ingediend.

Kanttekening

Een kanttekening: dan is verder natuurlijk wel van belang of het nodige is gedaan om de dader op te sporen. Een van de voorwaarden om dit aan te tonen is het doen van een tijdige politieaangifte. Tot slot: in de praktijk is ook bewijs van de toedracht als zodanig nodig, waarbij de lezing van de bestuurder van de uitwijkende auto zelf onvoldoende is. Er zal dus ook minimaal 1 getuige moeten zijn die het verhaal van die bestuurder kan bevestigen. Dat zou een medepassagier of passant, maar ook de bestuurder van de scooter kunnen zijn.

Interactieve video

Een handig middel om te beoordelen of er een claim kan worden ingediend is de interactieve video. Deze digitale beslisboom geeft voor bijna elke situatie aan of er wel of geen claim kan worden ingediend.

Auteur
Jelle Smits, Senior Speciallist

Jelle Smits auteur

Tags