Kan een all-risk verzekerde een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer?

FEIT OF FABEL: EEN ALL-RISK VERZEKERDE KAN GEEN CLAIM INDIENEN BIJ HET WAARBORGFONDS MOTORVERKEER.

10 juni 2020 - Het gebeurt met enige regelmaat dat het Waarborgfonds Motorverkeer claims ontvangt van personen die hun auto tegen aanrijdingschade hebben verzekerd. Deze casco verzekering wordt in de volksmond ook wel een all-risk verzekering genoemd. Een veel gehoord argument is dat men zelf geen schuld aan de aanrijding had en de korting voor schadevrij rijden niet wenst te verliezen. Die persoon adviseren wij toch dringend om gebruik te maken van de kennis en kunde van de eigen verzekeraar. Mocht de betrokkene absoluut geen gebruik willen maken van zijn eigen verzekeraar dan zal het Waarborgfonds de claim in behandeling nemen. In die zin is de stelling te kwalificeren als ‘fabel’. Hieronder leggen wij graag uit waarom wij u adviseren gebruik te maken van de begeleiding van uw eigen casco-verzekeraar.

Waarom indienen via de verzekeraar

Allereerst is van belang te onderkennen dat als aan de eisen voor het toekennen van een claim wordt voldaan, de casco-verzekeraar op zijn beurt de schade gewoon bij het Waarborgfonds zal gaan verhalen. In het geval dat door het Waarborgfonds een recht op schadevergoeding wordt erkend is er dus geen sprake van verlies van korting voor schadevrij rijden. Als de ingediende claim wordt afgewezen, kan bij de meeste verzekeraars de verzekeringsnemer er voor kiezen de claim alsnog zelf te betalen. Ook in dat geval gaat de verzekeringsnemer er niet op achteruit in het aantal schadevrije jaren.

 Wanneer men de claim zelf bij het Waarborgfonds indient en niet aan alle eisen van het Waarborgfonds wordt voldaan, wordt deze na enige tijd afgewezen. Men moet daarna alsnog naar de eigen verzekeraar als men toch een vergoeding wil en dan is kostbare tijd verloren gegaan. Als u wilt weten aan welke criteria moet worden voldaan om succesvol een claim bij het Waarborgfonds in te kunnen dienen, raden we u aan onze interactieve video te bekijken.

 

KADER
Wist u dat we in 2019 alleen al 20.622 claims hebben ontvangen voor schade aan geparkeerde auto’s. Hiervan hebben we in 70,4% van de gevallen een schadebedrag betaald. 

Verder is het vaak in het voordeel van de verzekerde om de schademelding via de eigen verzekeraar te doen, omdat die extra service kan bieden rondom het schadeherstel. Vaak wordt er gewerkt met geselecteerde schadeherstelbedrijven waardoor mogelijke expertise sneller en/of makkelijker kan plaatsvinden en daarbij wordt dan soms ook nog gratis vervangend vervoer geboden. Het is ook niet ongebruikelijk dat de nota niet behoeft te worden voorgeschoten, maar rechtstreeks door die verzekeraar aan de garage wordt voldaan. Kortom, veel gemak voor de benadeelde!

Tot slot wensen wij uiteraard ook eventuele dubbele claims te voorkomen. Hoewel het Waarborgfonds ook claim informatie met verzekeraars deelt, willen we niet stimuleren dat claims mogelijk tweemaal worden ingediend. Het is dan veiliger dat de claim duidelijk via de eigen verzekeraar loopt.

Al met al voldoende redenen om naar de casco-verzekeraar te verwijzen.

 

Auteur

Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer

Jelle Smits auteur