Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

12 april 2018

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is formeel verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Dat is in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vastgelegd. Het Nederlands Bureau is ook benoemd als informatiecentrum. Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (hierna Nederlands Bureau genoemd) verstrekt vanuit die functie verzekeringsgegevens van buitenlandse voertuigen voor Nederlandse benadeelden. Dit klinkt allemaal erg mooi, maar hoe gaat dat dan in de praktijk?

Stel, u wordt bij het kruispunt bij u om de hoek aangereden door een buitenlands voertuig. U kwam van rechts en de andere bestuurder zag u helemaal over het hoofd. Hij is dus aansprakelijk. Wat kunt u dan het beste doen? Vul natuurlijk samen het schadeformulier volledig in. Wanneer u allrisk verzekerd bent, kan uw verzekeraar de schade afhandelen. Bent u WA verzekerd? Neem dan contact op met het Nederlands Bureau. Dat kan via het telefoonnummer 070-3408 280 of per e-mail. Het Nederlands Bureau kan u door het stellen van enkele gerichte vragen de juiste weg wijzen. Op deze manier wordt uw schade op de meest efficiënte wijze behandeld.

Wat is het groene kaart gebied?

Het groene kaart gebied is een groep landen waarmee afspraken zijn gemaakt over de afhandeling van schade veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen. Alle landen in het groene kaart gebied hebben een Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Dat bureau staat, net als het net Nederlands Bureau, garant voor schades die motorrijtuigen uit dat land in andere landen binnen het groene kaart gebied hebben veroorzaakt. Het Nederlands Bureau wordt gefinancierd door alle motorrijtuigverzekeraars in Nederland. Zij betalen allen een klein bedrag per verzekerd motorrijtuig per jaar aan het Nederlands Bureau.

NL bureau Kaart

Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars door de Vereende

In artikel 2 lid 6 van de WAM staat dat er een bureau moet zijn dat de schade, die door buitenlandse motorrijtuigen veroorzaakt, volgens de Nederlandse wet moet vergoeden. Dat is het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. De taken van het Nederlands Bureau worden uitgevoerd door de Vereende. De Vereende biedt verschillende type oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. De Vereende heeft daarom alle expertise in huis om complexe zaken als deze te behandelen. De Vereende voert ook de taken uit voor het Waarborgfonds Motorverkeer.