Scherp op misbruik en fraude


25 november 2020 - Een belangenbehartiger dient een schade in bij het Waarborgfonds Motorverkeer waarbij zijn cliënt op een scooter is aangereden door een spookrijdende auto, die daarna is doorgereden. De cliënt heeft naast materiële schade ook letselschade. Het Waarborgfonds Motorverkeer vermoedt fraude. Hierbij een kijkje in het fraudeonderzoek en natuurlijk het resultaat.

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Als Waarborgfonds Motorverkeer hebben wij een maatschappelijke functie. Het doel van het Waarborgfonds is namelijk om mensen financieel te compenseren wanneer zij schade hebben geleden die door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig is aangericht en waarvoor zij niet bij een verzekeraar terecht kunnen. Met ruim 44.000 schade meldingen in 2019 maken hier heel veel mensen gebruik van en de meesten gelukkig met goede bedoelingen. Maar er zijn ook mensen die misbruik willen maken door met valse informatie een claim in te dienen om een onterechte schadevergoeding te krijgen. Het Waarborgfonds is scherp op het signaleren van fraude.

Afdeling Speciale Zaken

De afdeling Speciale Zaken heeft zich onlangs uitgebreid. Dit team bestaat inmiddels uit 3 Operationele onderzoekers en 4 medewerkers Speciale Zaken, zodat zij zich nog meer kunnen richten op het aanpakken van fraude. Met als doel dat de kosten niet onnodig stijgen en de goeden niet onder de kwaden lijden.

Dit keer in de nieuwsbrief een kijkje in onze ‘keuken’. Wij nemen u graag mee in onze werkwijze bij het aanpakken van fraude. Ter illustratie delen wij hierbij een casus over een fraudedossier bij het Waarborgfonds Motorverkeer waar ook letselschade werd geclaimd.

De casus

Wij ontvingen het verzoek van een belangenbehartiger om de schade te vergoeden die zijn cliënt had opgelopen door een ander motorrijtuig. Betrokkene zou op de scooter zijn aangereden door een auto, die op dat moment spook reed. De auto zou daarna zijn doorgereden. Betrokkene was na de aanrijding buiten kennis, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De persoon in kwestie zou door dit ongeval letsel hebben opgelopen, de kleding zou beschadigd zijn geraakt en zou de scooter schade hebben opgelopen.

De belangenbehartiger heeft bij deze melding een getuigenverklaring meegestuurd. Na verificatie bleek dat deze getuige het ongeval niet had zien gebeuren waardoor er niet kon worden aangetoond dat het ongeval op die manier had plaatsgevonden en de aansprakelijkheid van het doorgereden voertuig niet kon worden vastgesteld. Wij hebben om die reden het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Een aantal weken later ontvingen wij een nieuwe getuigenverklaring, van een andere getuige. Deze getuige zou hebben gereageerd op een oproep op Social Media. Deze getuige verklaarde dat hij de aanrijding had zien gebeuren maar dat hij was doorgereden omdat er al een andere omstander was die betrokkene te hulp schoot. Daarbij was deze getuige op de fiets en was zijn minderjarige kind bij hem aanwezig.

Wat opvallend was in deze casus was dat betrokkene al twee keer eerder een soortgelijke claim had ingediend waarbij valse getuigenverklaringen werden afgelegd waardoor wij bij de behandeling van deze melding extra alert waren. Ook het feit dat er na de afwijzing een nieuwe getuigenverklaring kwam maakte dat wij onze vraagtekens kregen bij deze melding en zijn daarom een aanvullend onderzoek gestart om de toedracht te kunnen vaststellen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de diverse partijen gehoord en zijn er verklaringen afgenomen. Ook de politie, die na het ongeval direct ter plaatse was, heeft een verklaring afgelegd.

Uit het onderzoek zijn de volgende feiten naar voren gekomen:

  • De verklaring van betrokkene over de plek van de aanrijding komt niet overeen met de verklaring van de getuige.
  • De verklaring van betrokkene over de ligging van de scooter komt niet overeen met de verklaring van de getuige.
  • De verklaring van de getuige komt niet overeen met de verklaring van de politie.
  • De verklaring van de getuige over het zien van de aanrijding en het daarna doorrijden komt niet overeen met de verklaring van een familielid van betrokkene die ook ter plaatse was.
  • Er kan op geen enkele manier bewijs worden overlegd van de getuigenoproep op Social Media en de reacties op deze oproep.
  • De verklaring van betrokkene en de verklaring van de getuige over de wijze waarop de scooter is aangereden komt niet overeen met het schadebeeld aan de scooter.
  • De verklaring van de getuige over de plek waar hij afkomstig was toen hij het ongeval zag gebeuren blijkt, na verificatie hiervan, niet mogelijk te zijn.
  • De verklaring van de getuige over personen met dezelfde achternaam als betrokkene zijn niet juist. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat hij meerdere contacten kent met dezelfde achternaam.
  • De verklaring van betrokkene over het niet bij bewust zijn na de aanrijding komt niet overeen met de verklaring van de politie. De politie heeft namelijk, direct na de aanrijding, met betrokkene gesproken.

Uit het onderzoek blijkt dat de getuigenverklaring niet klopt. Dit betekent dus dat er geen bewijs is geleverd voor de aansprakelijkheid van een onbekend gebleven motorvoertuig. Ook heeft betrokkene niet de waarheid verteld over de toedracht van het ongeval en heeft hij zelf iemand benaderd om een valse getuigenverklaring af te leggen. Het Waarborgfonds is hierdoor misleid waardoor wij ten aanzien van betrokkene diverse maatregelen hebben getroffen.

Oproep aan assurantieadviseurs

Zoals u kunt zien stellen wij, wanneer we fraude vermoeden, een diepgaand onderzoek in, waarbij we bijvoorbeeld met alle getuigen, familie en hulpdiensten kunnen spreken en schade aan het object onderzoeken. We nemen fraude zeer hoog op. Want door fraude stijgen de kosten en lijden de goedwillenden hieronder. En dat moeten we voorkomen. Daarom doen wij aan u als assurantieadviseur een oproep:

Als u bepaalde signalen herkent, bijvoorbeeld bij een schademelding en/of verzekeringsaanvraag, aarzel niet en meld dit bij ons. Zo kunnen wij samen fraude in de financiële wereld aanpakken en kunnen verzekeringsproducten betaalbaar blijven.

Wij zijn en blijven scherp op misbruik en fraude, u toch ook?

Wilt u weten of u(w klant) in aanmerking komt voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds? Bekijk onze interactieve video.

 

Auteur

Naomi Straver, Senior operationeel onderzoeker/Coördinator fraudebeheersing