Verschillende regels bij schade verhalen in het buitenland

23-10-2017

Als we op vakantie gaan naar het buitenland is dat onder andere om te genieten van de dingen die anders zijn dan in Nederland zoals het weer, het eten, het landschap. Maar niet alleen dit soort zaken zijn anders. Bij een verkeersongeval in het buitenland zijn de regels en mogelijkheden voor het verhalen van schade vaak ook anders dan in Nederland.

Bij een aanrijding met een bekende en verzekerde tegenpartij, kan de benadeelde gelukkig in Nederland terecht bij de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar. De tegenpartij moet dan wel uit een ander EU-land afkomstig zijn. Op de website van het Nederlands Bureau staan de gegevens van vertegenwoordigers, maar ze kunnen ook per e-mail ([email protected]) of  telefoon (070-3408280) opgevraagd worden. De vertegenwoordiger treedt in Nederland op namens de buitenlandse verzekeraar, maar past uiteraard het recht van het land van ongeval toe.

Schade door onverzekerd voertuig

Als uit het onderzoek van het Nederlands Bureau blijkt dat het buitenlandse voertuig onverzekerd is, kán het zijn dat er een taak is voor het Schadevergoedingsorgaan in Nederland. Dit is een taak van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het is feitelijk de ‘vertegenwoordiger’ van het buitenlandse Waarborgfonds. Ook in dat geval wordt de schade naar de wet en regels van het land van ongeval behandeld. De schadebehandeling kan dus erg verschillen van die in Nederland. Voor regresnemers is het op basis van de Nederlandse wet niet mogelijk om het Schadevergoedingsorgaan aan te spreken. Zij zullen rechtstreeks contact moeten opnemen met het buitenlandse Waarborgfonds, voor zover dat vergoedingen verstrekt aan deze partijen. Vaak wordt alleen onverzekerde schade vergoed.

Schade door onbekend voertuig

Het wordt lastiger als de schadeveroorzakende partij onbekend blijft: er is bijvoorbeeld geen kenteken opgeschreven of de dader is doorgereden na het ongeval. In Frankrijk is zelfs het ontbreken van gegevens van de bestuurder al genoeg om van de dader een ‘onbekende’ te maken (zélfs als het kenteken wel bekend is). In het buitenland wordt materiële (auto)schade niet vergoed als die is veroorzaakt door een onbekend gebleven voertuig of persoon. Benadeelden kunnen hiervoor dus bij niemand terecht, niet in het land van ongeval, en niet in Nederland. Als er voor het beschadigde voertuig geen cascoverzekering is afgesloten, moet de benadeelde de schade dus zelf betalen. Naast Nederland kent alleen Zweden onder voorwaarden enige vergoeding voor materiële schade.

Letselschade

De situatie is, gelukkig, anders als er sprake is van letsel. Ook dan komt het Schadevergoedingsorgaan in beeld. Dat neemt de schade namens een buitenlands Waarborgfonds in behandeling. Alle landen kennen voor letsel een vorm van schadevergoeding. Ook hier geldt weer dat de verschillen tussen de landen groot zijn. In Nederland is er geen verschil in de schadebehandeling bij verzekerde, onverzekerde of onbekende dader, maar in andere landen is dat wel zo. Met name als er sprake is van een onbekende dader. Daarnaast zijn er soms voorwaarden of regels waar een Nederlandse benadeelde misschien niet van op de hoogte is, maar waardoor schade niet, of niet helemaal vergoed wordt, als er niet aan voldaan is. Denk hierbij aan (willekeurige voorbeelden) tijdige aangifte bij politie, een brief van een Frans ziekenhuis, bewijs dat niet voldoet aan de eisen. Helaas bestaat er nergens een overzicht per land wat nodig is voor schadevergoeding.

EU

Alle bovenstaande regelingen zijn van toepassing als het ongeval gebeurde in een EU-land met een voertuig uit een EU-land. Soms zijn de regels ook van toepassing als het ongeval buiten de EU plaatsvond, maar wel met een voertuig uit de EU. In alle andere gevallen moet een benadeelde de schade verhalen in het land van ongeval.

Conclusie

Een lezer van het bovenstaande zou tot de conclusie kunnen komen dat het misschien verstandig is om tenminste een deel van de schade die zou kunnen ontstaan zelf te verzekeren door middel van een cascoverzekering en SVI-verzekering bijvoorbeeld.

 

Auteur
Hilda Duurkoop - de Ruijter, Speciallist verzekeringstechniek