WAM-dekking bij praalwagens

De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is van toepassing voor alle motorrijtuigen die zich op WAM-plichtig gebied bevinden, de openbare weg.

Een deelnemend motorrijtuig aan een optocht, bijvoorbeeld een praalwagen die meerijdt in een carnavalsoptocht, moet verzekerd zijn voor het WAM-risico.

Zo’n deelnemend motorrijtuig is vaak een tractor, een vrachtwagen (de trekker met oplegger), een ex-SRV wagen. Of een personen- of bestelauto met aanhanger.

Vaak zijn deze motorrijtuigen al verzekerd bij een reguliere verzekeraar, maar de kans is aanwezig dat die verzekeraar een uitsluiting in de polisvoorwaarden heeft opgenomen voor deelname aan (carnavals-)optochten. Of, in het geval van bijvoorbeeld een ex-SRV wagen, het motorrijtuig is niet gekentekend en ook niet verzekerd.

De WAM-dekking  op een praalwagenverzekering verleent dekking voor schade die de bestuurder van een praalwagen toebrengt aan een ander. De bestuurder moet dan wél voor deze schade aansprakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn:

  • De bestuurder van de praalwagen kan, zonder aanleiding, een plotselinge stuur- of rembeweging maken waardoor mensen die zich op de praalwagen bevinden (er van af) vallen en hierbij letsel oplopen;
  • De bestuurder van de praalwagen kan een aanrijding veroorzaken met een ander motorrijtuig of met een persoon. Bijvoorbeeld met een geparkeerd staande auto op het parcours van de optocht. Of met een toeschouwer die op de hoek van de straat naar de optocht staat te kijken en waarbij de bestuurder van de praalwagen de bocht te nauw neemt en de toeschouwer aanrijdt;
  • De opbouw van de praalwagen kan, door een ondeugdelijke montage, losraken van de praalwagen en hierbij schade veroorzaken aan andere deelnemers, mensen op de praalwagen of aan toeschouwers langs de kant van de weg.