Wegmeubilair

Wordt schade aan een verkeersbord, lantaarnpaal of vangrail vergoed? Door wie en aan wie? In de poll van de nieuwsbrief van 12 januari jl. heeft het grootste deel van de lezers gekozen voor meer informatie over schade aan wegmeubilair. Een bijzonder schadecategorie.

Wegmeubilair, een bijzondere schadecategorie.

Niet iedereen staat er bij stil dat schade aan verkeersborden, lantaarnpalen en bijvoorbeeld een vangrail vaak ook voor vergoeding in aanmerking kan komen. Dit is onder andere aan de orde als het schade door een motorvoertuig is.

In dit korte artikel zullen we daar eens wat nader bij stilstaan, met name vanuit het perspectief van het Waarborgfonds Motorverkeer, die naar schatting ongeveer de helft van al dit soort claims in Nederland in de boeken krijgt. Dit omdat de dader van de aanrijding vaak onbekend blijft en de claimant dan uiteraard niet de Wam-verzekeraar van de veroorzaker kan aanspreken. Er wordt zelfs wel eens gezegd dat het woord ‘wegmeubilair’ bij het Waarborgfonds is uitgevonden, maar dat kunnen we niet bewijzen.

Hoe ingewikkeld is de schaderegeling voor een lantaarnpaal?

Op het eerste gezicht lijkt de schaderegeling voor een lantaarnpaal niet heel ingewikkeld, maar de praktijk bewijst anders. Anders dan bij bijvoorbeeld voor autoschaden bestaan er weinig tot geen standaardprijzen voor dit soort objecten. De eigenaar, zoals een gemeente, sluit vaak een raamcontract met een aannemer voor het volledige onderhoud van de buitenruimte, inclusief verlichting. Die aannemer mag dan ook vaak de schade op een aansprakelijke partij verhalen en zal daartoe zelf als reparateur achteraf een nota samenstellen. Zo'n nota bestaat uit heel verschillende kostenposten.

Weet u hoeveel verschillende lampen er bij straatverlichting worden gebruikt?

Tegenwoordig gaan ook de wegbeheerders over op LED verlichting. Dat maakt het assortiment weer ruimer en duurder. Ook de palen zelf zijn er in diverse materialen en uitvoeringen naar lengte. Soms wordt er zelfs gesproken over ‘designobjecten’ bij speciaal ontworpen elementen. Dan zijn er ook nog allerlei bijkomende kosten zoals het nemen van verkeersmaatregelen of het aan- en afsluiten van de stroom door de netbeheerders. Tot slot kan is er de discussie over reparatie versus volledige vervanging of de eventuele restwaarde van het materiaal dat moet worden afgevoerd. Aan- en afvoer is ook weer een aparte schadepost.

20 miljoen euro per jaar aan claims

Bij de wettelijke oprichting van het Waarborgfonds in 1965 was het fenomeen ‘schade aan wegmeubilair’ weinig belangrijk. Inmiddels liggen onze uitgaven hiervoor in de orde van grootte van 20 miljoen euro per jaar en voorlopig wordt dit soort type claims niet goedkoper dan wel minder in aantal. Om die reden hebben wij samen met grote claimanten, zoals Rijkswaterstaat, convenanten ontwikkeld om tot een vorm van standaardisering van de schadebedragen te komen. Voor schade aan lichtmasten gelden standaardbedragen afhankelijk van type en lengte van zo’n mast. Met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten sloten wij een vergelijkbaar convenant.

U ziet; schade aan wegmeubilair valt in de categorie bijzonder door de vele verschillende aspecten waar wij mee te maken hebben.