bijzondere kentekens

15 mei 2019 - In 1898 introduceerde Nederland als derde land ter wereld een nationale kentekenplaat. Pas in 1978 werd de gele plaat met zwarte cijfers en letters zoals we die nu kennen ingevoerd. De verplichting voor het verzekeren van motorrijtuigen werd pas in 1963 bij het invoeren van de WAM doorgevoerd. Binnen Nederland kennen we vele verschillende kentekenplaten. Conform de WAM is ieder kentekenplichtig voertuig verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. In dit artikel nemen we u mee in de wereld van kentekens en bijzondere voertuigen.

De traditionele gele plaat

De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de levensloop van Nederlandse gemotoriseerde voertuigen en het beheer van de bijhorende documenten, zoals kentekens. In 1951 begon de RDW met het uitgeven van donkerblauwe kentekenplaten met een witte letter- en cijfercombinatie. In 1978 werd de donkerblauwe kentekenplaat vervangen door de gele plaat met zwarte letters. Inmiddels worden er vanaf 2015 kentekens uitgegeven met de reeks XX-999-X, bij de laatste serie is het EU-symbool toegevoegd. De letters C en Q gebruikt de RDW  niet omdat deze letters teveel op een nul lijken. Daarnaast is er een aantal onwenselijke lettercombinaties dat niet wordt gebruikt zoals: GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD. Ook zijn naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer de lettercombinaties PVV, SGP en VVD in de nieuwste kentekenseries uitgesloten.

De gele kentekenplaat is bedoeld voor personenauto’s, bedrijfswagens en aanhangwagens met een toegestane massa vanaf 750 kg. Voor voertuigen met een gele kentekenplaat geldt een verzekeringsplicht. De RDW controleert of een voertuig daadwerkelijk een WA verzekering heeft. Wanneer een kentekenplichtig voertuig niet door een verzekeraar is aangemeld als verzekerd, wordt er automatisch een boete naar de kentekenhouder gestuurd.

Het exportkenteken

Om een voertuig uit te voeren naar het buitenland, kan een Nederlands voertuig voor export worden verklaard. In dit geval wordt er door de RDW een Nederlands exportkenteken uitgegeven. Dit kenteken bestaat uit het export kentekenbewijs (kentekencard + deel II) en twee witte exportkentekenplaten met daarop de kentekenserie van het oude Nederlandse kenteken. Het exportkenteken is 14 dagen geldig. Uiteraard moet het exportkenteken minimaal een WA verzekering hebben om de openbare weg te mogen betreden. Wanneer het voertuig naar het buitenland wordt geëxporteerd, is het zeer aan te raden een groene kaart mee te nemen.

Het eendagskenteken

Een eendagskenteken is een Nederlands kenteken dat geldigheid heeft voor één dag. Het doel van dit kenteken is om een geïmporteerd voertuig, waarvoor nog geen Nederlands kenteken is afgegeven, de mogelijkheid te bieden om naar een RDW-keuringsstation te kunnen rijden, en mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Een eendagskenteken bevat een enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers. Uiteraard moet ook voor die ene dag een geldige WA-verzekering worden afgesloten.

AA-kentekenplaat

AA-kentekens zijn bestemd voor motorrijtuigen van leden van ons koninklijk huis. Wanneer een voertuig met AA-kenteken wordt verkocht, krijgt het een nieuw en regulier kenteken. De AA-kentekens zijn als volgt samengesteld: AA-01 t/m AA-999 (AA gevolgd door 2 of 3 cijfers). Deze kentekens staan op naam van het Koninklijk Staldepartement en zijn voor leden van het Koninklijk Huis en enkele functionarissen van het Koninklijk Staldepartement. De verzekeringen worden niet geregistreerd in het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), het is niet bekend of voertuigen met een AA kentekenen verzekeringsplichtig zijn.

Taxi-kentekenplaat

Sinds 1 december 2000 is het voor taxi’s verplicht om een blauwe kentekenplaat met zwarte letters te voeren. De procedure is als volgt: een voertuig waarvoor een taxi-kentekenplaat wordt aangevraagd, beschikt altijd over een regulier Nederlands kenteken. Na goedkeuring krijgt het voertuig een blauwe kentekenplaat waarbij de letter- en cijfercombinatie hetzelfde blijft. Uiteraard kent een taxi ook een verzekeringsplicht.

Handelaarskenteken of groene kentekenplaat (HA,FH of HF)

Een handelaarskenteken is een kenteken voor autobedrijven om met voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, voertuigen die het bedrijf bewerkt of herstelt, of voertuigen die geen kenteken hebben, te rijden. Bijvoorbeeld voor het maken van een proefrit. Erkende voertuighandelaren beschikken veelal over groene kentekenplaten met de lettercombinatie ‘HA’. Autobedrijven met een bedrijfsvoorraad kunnen bij het RDW een Erkenning Bedrijfsvoorraad aanvragen, de voertuigen zijn dan vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en APK-plicht. Het verzekeren van een handelaarskenteken is mogelijk met of zonder WA dekking voor de bedrijfsvoorraad.

CD-kentekenplaat

Kentekens met de lettercombinatie ‘CD’ zijn voorbehouden aan buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties. CD staat in dit geval ook voor ‘Corps Diplomatique’. Rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof rijden met een soortgelijke kentekenplaat waarbij het kenteken de lettercombinatie ‘CDJ’ bevat. Vanwege de diplomatieke onschendbaarheid wordt wel eens gedacht dat deze voertuigen niet verzekerd zijn, maar ook voertuigen met een CD kenteken hebben een verzekeringsplicht.

BN/GN kentekenplaat

Buitenlands personeel van ambassades, consulaten en internationale organisaties die niet beschikken over een diplomatieke status, rijden in Nederland met een kenteken dat bestaat uit de lettercombinatie ‘BN’ of ‘GN’, gevolgd door vier cijfers. De combinatie heeft officieel geen betekenis. Toch wordt vaak ten onrechte gedacht dat de combinatie ‘BN’ en ‘GN’ respectievelijk staan voor ‘Buitenlander in Nederland’ en ‘Geen Nederlander’. In veel gevallen zijn bestuurders van voertuigen met een BN- of GN-kenteken niet Nederlands ingezeten, maar staat het voertuig wel op Nederlands kenteken en heeft daarmee  een verzekeringsplicht.

GV-kentekenplaat

Het GV-kenteken (ook wel grensverkeer) is bestemd voor motorrijtuigen met een beperkte maximumsnelheid die in grensgebieden worden gebruikt. Dit zijn voertuigen die in Nederland geen kenteken hoeven te hebben, maar in het buitenland wel. Denk hierbij aan landbouwvoertuigen en bosbouwtrekkers. Omdat deze voertuigen de grens oversteken, zijn zij in Duitsland en België verplicht een kenteken te dragen.

M.M.B.S.

Een Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (M.M.B.S.) is oorspronkelijk bestemd als land- en bosbouwvoertuig. Door een maas in de wet was het mogelijk om reguliere personenauto’s terug te keuren tot een lagere snelheid. Op deze manier waren deze voertuigen vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, verviel de apk-plicht en was een rijbewijs niet nodig. Inmiddels is de regelgeving voor een M.M.B.S. aangescherpt. Een M.M.B.S. heeft geen kenteken, maar is wel verplicht een afgeknotte driehoek te dragen. De voertuigen die ooit door de RDW zijn erkend als M.M.B.S. mogen nog steeds rijden. Ondanks dat deze voertuigen geen kenteken hebben, hebben zij nog steeds een verzekeringsplicht.

ZZ-kentekenplaat

Voor voertuigen waarvan de inrichting, de afmetingen of het gewicht niet voldoen aan de regels in de Wegenverkeerswet geeft de RDW een zogenoemd ZZ-kenteken af. Dan kunt u denken aan buitengewoon hoge, brede, lange, zware bedrijfsvoertuigen voor bijzondere transporten of zware kraanwagens Het ZZ-kenteken wordt afgegeven bij de eerste inschrijving van het voertuig. Voertuigen in deze categorie mogen alleen de weg op als er een ontheffing is afgegeven door de RDW of de wegbeheerder.

Ongeval met een motorvoertuig met een bijzonder kenteken

Hoe gaat het dan wanneer u wordt aangereden door een motorvoertuig met een bijzonder kenteken? Bij een ongeluk waarbij een motorvoertuig met een bijzonder kenteken betrokken is, kan de verzekeraar van het betreffende kenteken aansprakelijk gesteld worden, net als bij motorvoertuigen met een regulier kenteken. Is de dader onbekend omdat deze doorgereden is? Of is het schadeveroorzakende voertuig onverzekerd? Dan komt het Waarborgfonds in beeld, als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

 

Auteur
Jeff Groen, Acceptant 
Jeff auteur 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:

https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/handhaving/handleidiingen/handleiding-crwam.pdf

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/uw-registratie-bij-de-rdw

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_kenteken