Groene kaart laten zien bij binnenkomst van het Verenigd Koninkrijk

 

20 februari 2020 - Feit of fabel: Vanwege de Brexit moet een voertuigbestuurder uit Nederland bij binnenkomst van het Verenigd Koninkrijk de groene kaart laten zien. Voordat wij de vraag beantwoorden, geven wij nog een korte beschrijving van het groene kaart systeem (internationaal verzekeringsbewijs) als zodanig.

De groene kaart

In basis bestaat het systeem uit 2 delen. In het grootste deel van Europa is er aan de grens geen controle (meer) op de aanwezigheid van een verzekeringsbewijs, vooral ook om makkelijk reizen mogelijk te maken. We spreken dan over het gebied van de Europese Unie aangevuld met nog een paar landen zoals o.a. Zwitserland en Servië. Voor die landen geldt dat de groene kaart bureaus onderling altijd garant staan voor een verzekeringsdekking (WA) als een buitenlands voertuig schade veroorzaakt, ook als er geen geldige verzekering zou zijn afgesloten. Dit staat bekend als het beginsel van ‘gewoonlijk gestald’: is een voertuig gewoonlijk gestald in Nederland (meestal vast te stellen via de kentekenplaat), dan staat het Nederlands Bureau zonder meer garant voor de schaderegeling elders in de E.U. (en de eerder genoemde andere landen). In die situatie hebben wij het dan ook wel over het betalend Bureau. Het Bureau dat de schade met de benadeelde regelt, noemen wij dan het regelend Bureau. Rijdt een Nederlandse auto onverzekerd naar Engeland en veroorzaakt daar een schade, dan zal het Engelse Bureau optreden als ‘regelend Bureau’ richting benadeelde en de gedane uitkeringen terugontvangen van het Nederlands Bureau. Daartoe hebben de Bureaus onderling overeenkomsten met elkaar afgesloten (‘Internal Regulations’).

Het andere deel wordt gevormd door voertuigen uit andere groene kaart landen. Voor deze voertuigen is de aanwezigheid van een groene kaart aan de grens wel verplicht. Een voertuig uit Marokko komt bijvoorbeeld zonder geldige groene kaart de E.U. niet binnen. Andersom geldt ook dat een auto uit de E.U. zonder een geldige groene kaart Marokko niet in komt. Van de 48 aangesloten landen vallen er 17 onder dit deel van het systeem. Voor deze 17 landen heeft een auto uit Nederland een groene kaart nodig. Voor meer informatie over groene kaarten en groene kaart bureaus, bezoek www.COBX.org.

Gevolgen van de Brexit

Terug naar de stelling: “Vanwege de Brexit moet een voertuigbestuurder uit Nederland bij binnenkomst van het Verenigd Koninkrijk de groene kaart laten zien.” Van belang is om eerst nog vast te stellen dat er tot 31 december 2020 een overgangsregeling van toepassing is, waardoor er tot die datum NIETS verandert wat lopende overeenkomsten en wetten betreft. Tot die datum is er aan de grenzen van Groot Brittannië dus ook geen grenscontrole op de autoverzekering. Dat laat onverlet dat er in geval van een aanrijding of zelfs zonder aanrijding er af en toe lokale controles op de WA-verzekering kunnen worden gehouden. Dan is eigenlijk de ‘groene kaart’ toch het aangewezen document om die dekking te bewijzen. Kortom, het tonen van de groene kaart aan de grens is niet nodig, maar het is wel sterk aan te raden dit verzekeringsdocument mee te nemen!

Na 31 december 2020 zal Groot Brittannië hoogstwaarschijnlijk wensen aan te sluiten bij de groep landen waar geen grenscontrole op de groene kaart is. Ook dan blijft het advies: neem toch altijd een groene kaart voor de zekerheid mee!

Auteur

Jelle Smits, Specialist Verzekeringstechniek

Jelle Smits auteur

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.