Wanneer hanteert het Waarborgfonds een eigen risico

13-09-2019 - Als schade wordt veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig, vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer de schade wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hierbij wordt soms een eigen risico in mindering gebracht. In dit artikel willen wij inzicht geven in de achtergrond ervan. Waar komt het eigen risico vandaan en welke regels gelden er precies?

Richtlijn

Allereerst is het goed om vast te stellen dat huidige dekking door het Waarborgfonds in basis wordt bepaald ‘via Brussel’, met name door de richtlijn Motorrijtuigverzekeringen (2009/103/EG). In die richtlijn is voorgeschreven dat elk land in de EU een Waarborgfonds moet hebben en wat de minimum eisen zijn waaraan een WBF moet voldoen. Bij een richtlijn staat het de lidstaten vrij om op nationaal niveau een ruimere regeling te bieden. Daar komen we later op terug. In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen schade door onverzekerde en onbekende voertuigen.

Onverzekerd voertuig

Voor de eerste categorie geldt dat een benadeelde van een onverzekerd voertuig in dezelfde positie moet verkeren als wanneer hij zou zijn aangereden door een verzekerd voertuig. Dit betekent dat er in dat soort zaken dus geen eigen risico mag zijn. Het Waarborgfonds verhaalt vervolgens zo veel mogelijk de schade op de veroorzaker.

Onbekend voertuig

Voor de laatste categorie (onbekend voertuig) geldt vanuit de richtlijn dat alleen dekking voor materiële schade door een Waarborgfonds verplicht is, als er ook sprake is van letselschade. Let wel, wij zijn één van de weinige landen waar het Waarborgfonds dus aanzienlijk meer dekt dan wat in de richtlijn motorrijtuigverzekeringen  is voorgeschreven. Wij dekken namelijk ook materiële schade die door een onbekend motorvoertuig is veroorzaakt, zoals de veelvuldig voorkomende schades aan geparkeerde voertuigen en lantaarnpalen. Wij hanteren in Nederland een eigen risico van € 250,- voor materiële schade door een onbekende dader. Dit is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam), onder artikel 26, lid 4, dat verwijst naar de desbetreffende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) hierover.

Overig

Voor de volledigheid, bij schade veroorzaakt door gestolen voertuigen komt ook het Waarborgfonds in beeld zonder eigen risico. Daarnaast is er een uitzonderingspositie voor de gemoedsbezwaarden. Zij zijn per motorrijtuig een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG) om de niet betaalde schade veroorzaakt door medegemoedsbezwaren te kunnen vergoeden. Het FMG verhaalt de kosten zo veel mogelijk op de aansprakelijke gemoedsbezwaarden. Het Waarborgfonds voert de werkzaamheden voor het FMG uit en hanteert hier ook geen eigen risico.

Hoogte eigen risico

Tot slot vraagt u zich misschien nog af of het eigen risico van het Waarborgfonds aan wijzigingen onderhevig is. Er bestaat hiervoor geen wettelijke indexatie. De laatste aanpassing dateert alweer uit 2007 toen het eigen risico nog € 136,- bedroeg. Een bedrag dat in 2001 tot stand kwam door het omrekenen naar euro’s vanuit de van toepassing zijnde 300 guldens eigen risico.

 

Auteur

Jelle Smits, Senior Specialist Verzekeringstechniek Schade

Jelle Smits