De Vereende balanceert tussen maatschappelijke rol en bedrijfseconomische realiteit

Jaarverslag de Vereende: sterk stijgende omzet en dalende solvabiliteit

De Vereende balanceert tussen maatschappelijke rol en bedrijfseconomische realiteit

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2017 van de Vereende blijkt een stijging van het bruto premie-inkomen met bijna 30 % (2016: 22,5 miljoen en 2017: 28,8 miljoen). Eind maart gaf de Vereende aan, met name als gevolg van de bijstellingen op reserveringen voor een aantal grote letselschades, op een verlies van in ieder geval 4 miljoen te rekenen. Dit verlies komt na belastingen uit op 4,3 miljoen. De solvabiliteitsratio is gedaald en bedraagt 134%.

 

De directie van de Vereende geeft in het jaarverslag aan dat zij een steeds grotere rol voor de Vereende in de verzekeringsbranche ziet ontstaan. Uit consumentenonderzoek dat de Vereende liet doen en waarover zij in het jaarverslag publiceert blijkt dat financiële zekerheid als belangrijkste zekerheid in het leven betiteld wordt. Voor 95 % van de ondervraagden zijn verzekeringen van groot of zeer groot belang. De Vereende signaleert in toenemende mate dat zij voor steeds meer Nederlanders de laatste kans biedt om verzekerd te kunnen worden.

 

Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende: “De zekerheid waar de tijd om vraagt is niet voor niets aan de Vereende gekoppeld. Nog meer dan de afgelopen jaren wordt duidelijk dat de Vereende voor veel mensen de laatste kans op een goede verzekeringsdekking is. Reguliere verzekeraars gaan steeds kritischer om met riskante risico’s en klanten. De trend op maatschappijniveau is dat de solidariteit verder onder druk komt te staan. Hier speelt de kritische consument natuurlijk ook een rol in. Met het inzetten van de Vereende vult de branche als geheel de solidariteit op een hele mooie wijze in. Daar zijn we binnen de Vereende natuurlijk enorm trots op, maar levert ook nieuwe uitdagingen op “.

 

De daling van de solvabiliteitsratio heeft enerzijds te maken met het verlies over 2017 door onder andere bijstelling op schadevoorzieningen voor letseldossiers en anderzijds met de forse toename van de premieomzet. Om het verlies en de solvabiliteitsdaling om te buigen zijn in 2018 de premies verhoogd. Ingrid Visscher: “We willen bedrijfseconomisch gezond zijn, dus we ontkomen niet aan maatregelen, maar we moeten rekening houden met het feit dat onze klanten vaak financieel kwetsbaar zijn en ook geen echte verzekeringsalternatieven hebben. Natuurlijk kijken wij ook voortdurend naar onze eigen organisatie. Gelukkig is daar de kostenstijging, ondanks de forse omzetgroei, beperkt gebleven. Bovendien is ons serviceniveau, na aan tijdelijke dip, weer op een goed niveau”.

De daling van de solvabiliteit als gevolg van de toename van de premieomzet vraagt helemaal om balanceerkunst. Visscher: “We groeien eigenlijk iets harder dan we zouden willen. De omzet bewust afremmen is maatschappelijk gezien een lastige, want het betekent bijna per definitie dat we mensen uit gaan sluiten van de mogelijkheid een verzekering af te sluiten. Immers wij zijn vaak al de laatste mogelijkheid. Op dit vlak kijken we dus heel creatief naar bijvoorbeeld herverzekeringsoplossingen, want we willen weer zo snel mogelijk naar een solvabiliteitsratio van minimaal 150%”.

 

De Vereende kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Visscher: “De zekerheid waar de tijd om vraagt past helemaal bij de maatschappelijke rol die wij willen spelen en ik ben er van overtuigd dat wij de daarbij behorende bedrijfseconomische uitdagingen ook weten te tackelen”.

Lees hier het jaarverslag 2017 Download hier het jaarverslag 2017