De zekerheid waar de deeleconomie om vraagt

De Vereende biedt de zekerheid waar de tijd om vraagt. En elke tijd vraagt zijn eigen zekerheid. Wij bewegen mee met die veranderende vraag: of het nu gaat om de invoering van de WAM voor autoverzekeringen in de jaren 60 of het bieden van een pooloplossingen bij terrorisme na de aanslagen van 11 september 2001. Ook in deze tijd vervult de Vereende zijn maatschappelijke rol. Deze tijd draait in toenemende mate om delen.

We kunnen niet meer om de deeleconomie heen. De deeleconomie raakt de wortels van verzekeren: een polis wordt van oudsher immers bijna altijd opgesteld met bezit als uitgangspunt. Je kunt je afvragen of dat wel de basis van verzekeren zal blijven. Het antwoord op die vraag ligt in de verdere doorontwikkeling van de deeleconomie. Niet voor alles zal een deelconcepten een oplossing zijn en het eigen bezit blijft een diepgewortelde behoefte van de mens. Desondanks past het gedeelde gebruik van spullen die je niet dagelijks nodig hebt helemaal in deze tijd.

De Vereende volgt de ontwikkelingen in de samenleving. Dus uiteraard ook de ontwikkelingen op het terrein van de deeleconomie. Verzekeraars zijn vaak goed in staat om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen die daaruit voort komen.

Er rijden inmiddels 30.000 deelauto’s rond in ons land. De beweging van bezit naar delen levert voor verzekeraars nieuwe vraagstukken op. Een aantal van hen bieden al oplossingen voor deelconcepten: bijvoorbeeld Centraal Beheer, dat dekking biedt voor spullen die via het platform Peerby worden uitgeleend. Ook Nationale-Nederlanden richt zich op de ‘deelmarkt’ met het label Gappie voor leenauto’s. Verzekeringsmaatschappijen spelen dus inmiddels in op de eerste initiatieven die zichtbaar waren binnen de deeleconomie.

Wij komen in beeld als kraamkamer

Onze rol is het bieden van oplossingen bij nieuwe ontwikkelingen: zaken waar andere verzekeraars niet meteen een antwoord op hebben. Dan komt de Vereende in beeld. Ook in de deeleconomie springen wij in het gat dat andere verzekeraars niet willen of kunnen opvullen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij deelscooters. Biedt een andere maatschappij geen oplossing, dan komen wij in actie. Valt het risico niet binnen ons systeem, dan doen we research en kijken we of we een oplossing kunnen bieden. We nemen de tijd om het risico te wegen. Voor deelscooters zijn immers geen schadestatistieken bekend. Vervolgens proberen wij zo goed mogelijk te bepalen tegen welke premie wij het risico kunnen verzekeren.

Behalve deelscooters zijn er nog meer voorbeelden te noemen van deelconcepten die in opkomst zijn. Je kunt tegenwoordig je auto bij het vliegveld parkeren en laten verhuren als je op vakantie gaat. Ook daarin biedt de Vereende inmiddels een verzekeringsoplossing voor de verhuurder, die duidelijkheid geeft over de aansprakelijkheid bij schade.

Wij blijven kritisch

De Vereende biedt dus dekking waar andere verzekeraars dat niet doen. Dat betekent niet dat wij niet kritisch zijn. Dagelijks stellen wij ons de vraag wat de risico’s zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Een interessant vraagstuk bij de deeleconomie is bijvoorbeeld wie zich moet verzekeren: is dat de eigenaar of de gebruiker? Wie heeft er schuld bij schade? In die gevallen moet duidelijk zijn hoe het gedeelde artikel is overgedragen.

Voor ons is het cruciaal in een vroeg stadium een beeld te krijgen van ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we langs twee belangrijke lijnen: uiteraard via onze eigen specialisten die dagelijks bij de Vereende invulling geven aan onze rol als vangnet en kraamkamer. En daarnaast zeker ook via de assurantie-adviseurs met wie wij samen werken. Zij horen vaak al in een heel vroeg stadium welke bijzondere zaken er spelen en weten ons inmiddels te vinden. Zij weten dat wij daar dan concreet mee aan de slag gaan, maar wel tijd nodig hebben om ons een juist beeld van de risico’s te vormen. Voor ons heeft immers nog niemand hier een premie voor kunnen berekenen.