De zekerheid waar de tijd om vraagt


De Vereende belooft klanten, assurantieadviseurs, verzekeraars en andere professionals in de verzekeringsbranche de zekerheid te bieden waar de tijd om vraagt.

corporate film

donderdag 13 juli 2017 | Persbericht

Positionering de Vereende

Het herpositioneringstraject, dat onder andere de naamswijziging van de VAN naar de Vereende bevatte, heeft inmiddels tot een verbeterde naamsbekendheid geleid en onder andere een flinke toename in verzekeringsaanvragen. Nu richt de marketing- en communicatieafdeling van de Vereende zich op het verder vormgeven van de communicatiestrategie. De positionering, waarvan de merkbelofte onder andere via een corporate video bekend is gemaakt, vormt de komende jaren de kapstok waaraan alle marketing- en communicatie gerelateerde boodschappen worden opgehangen. “Met de nieuwe positionering willen we in de markt een herkenbaar beeld van de Vereende neerzetten. Daarnaast zetten we hiermee in op meer verbinding tussen alle organisatieonderdelen van de Vereende”, zo geeft Manager Marketing & Acceptatie Bert Sonneveld aan.

De zekerheid waar de tijd om vraagt

De merkbelofte is afgelopen maanden samen directie, management, het marketing en communicatieteam, strategisch adviseurs en een copywriter vormgegeven. De merkbelofte vormgeven was een uitdaging omdat het unieke karakter van de Vereende, de verschillende organisatieonderdelen, de maatschappelijke betrokkenheid én de kernwaarden er in moesten zijn vertegenwoordigd. Dat is gelukt met de merkbelofte: ‘de zekerheid waar de tijd om vraagt’.

Al ruim 75 jaar groeit de Vereende mee met de hedendaagse vraagstukken die om een eigentijds antwoord vragen. Van het afhandelen van schades zonder 

dader, omdat in de loop der jaren het verkeer op de Nederlandse wegen is blijven toenemen, tot meedenken over een eigentijds vraagstuk als het opzetten van een cyberpool. De Vereende is adviseur en denktank voor verzekeraars en assurantieadviseurs.

De activiteiten van de Vereende zijn het verzekeren van bijzondere objecten en risico’s, de BAVAM-polis, Waarborgfonds Motorverkeer, Nederlands bureau der Motorrijtuigen, Atoompool, Milieupool, NHT (terrorismepool) en het kenniscentrum verzekeraars.

Corporate video

In de video ‘de zekerheid waar de tijd om vraagt’ wordt bewust niet verwezen naar de huidige producten, fondsen, pools en oplossingen. De boodschap zet in op het versterken vande label-overstijgende rol van de Vereende. Alle bedrijfsonderdelen herkennen zich in ‘de zekerheid waar de tijd om vraagt’.

Sonneveld licht verder toe: “ons verleden, onze positie vandaag de dag en toekomstige vraagstukken hebben we door middel van een jongen, een man en een oudere heer in de video uitgebeeld. Met de spanning van een sprong in de lucht versus het bedenken/bereiken van een goede oplossing/de overkant eindigen we de video.”

In de video komen de merkwaarden van de Vereende aan bod: oplossingsgericht, empathisch en een autoriteit.

 

In de komende zomermaanden wordt de film low-profile, maar wel gestaag aan de doelgroep getoond. Na de zomer volgt een intensievere periode.