Er staat nu een beter fundament


4 juli '24 - Eind juni vertrekt de financieel directeur van de Vereende, Harmen Ettema. In zijn 5 1/2 jaar versterkte hij de staffuncties IT en Business Control. “Er staat nu een beter fundament.

Scheidend financieel directeur Harmen Ettema: ‘Als het een makkelijke baan was geweest, had ik het niet gedaan’

Goed gefundeerde staffuncties zijn een randvoorwaarde voor het functioneren van onze organisatie. Het is een uitspraak die CFRO Harmen Ettema herhaaldelijk doet tijdens ons gesprek. “Je kunt nog zoveel ambities hebben als bedrijf, als je staffuncties niet op orde zijn, moet je er niet aan beginnen.”

Strengere eisen van Solvency-II

Toen Harmen binnenkwam in 2019, was de Vereende gegroeid naar ruim 160 medewerkers, en bleef groeien – inmiddels zitten we op 200. De organisatie moest daaraan aangepast worden. “Wat vooral meespeelde, is dat  de Solvency-II-regelgeving strengere eisen stelde aan verzekeraars. Ik had eerder bij een andere verzekeraar, Nationale Borgmaatschappij, ook Solvency-II-maatregelen ingevoerd. Dus dat sloot mooi aan bij wat hier nodig was.”

Destijds waren de IT-werkzaamheden en het actuariaat bij de Vereende nog vrijwel volledig extern belegd. “En het actuariaat was vooral op rapportage gericht en beperkt op de premiestelling, we waren daar nogal reactief mee. Daarnaast moest de kwaliteit van de financiële rapportages verbeteren. En bovenal moesten we zorgen dat er een betere besturing van de organisatie kwam.

“Dus je snapt wat voor uitdagingen voor de staf daarmee samenhingen. Ik had genoeg op mijn bordje.” Lachend: “Als het een makkelijke baan was geweest, had ik het niet gedaan.”

Vier nieuwe competentiegebieden

Het resultaat bestaat uit vier nieuwe competentiegebieden: Financial Accounting & Control; Business Control inclusief het actuariaat en data-science; IT; en Business Intelligence. “Veel achterliggend beleid en processen zijn op een nieuwe manier vormgegeven. Ik denk dat we grote stappen hebben gezet. Er staat nu een beter fundament, maar het is nog niet af hoor..”

Meer begrip voor staffuncties

Hij is blij dat er in de organisatie gaandeweg mee begrip is gekomen voor het belang van staffuncties. “En dat begrip mag er ook wel zijn, want werkzaamheden als een jaarrekening maken, data-analyse verrichten en de informatiebeveiliging op orde houden, moeten we als Vereende voor vijf organisaties uitvoeren.” Behalve de eigen schadeverzekeringen bedient de Vereende ook het Waarborgfonds Motorverkeer (inclusief het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden), het Nederlands Bureau, de Atoompool en de Terrorisme-herverzekeraar.

Maatschappelijke rol

Waar Harmen persoonlijk erg blij mee is, is de data-sciencefunctie. “Een data-scientist helpt ons om meer gedetailleerd zicht te krijgen op de premies. Hoewel wij dat niet tot in het extreme doorvoeren. We zoeken een zorgvuldige balans tussen individuele risicopremies en solidariteit. Hier zie je echt de doorvertaling van de maatschappelijke rol die we vervullen.

“Consumenten die bij ons een schadeverzekering hebben, betalen al een hogere premie. Meestal omdat ze – in meer of mindere mate – een hogere schadeverwachting hebben. Maar wij gaan niet de groep met een incidenteel hoge schadelast ineens veel méér laten betalen dan degenen met een lagere schadeverwachting. Gezien onze rol willen we solidariteit tussen de klantgroepen bewaken.”

Andere maatschappelijke vraagstukken

Hoewel Harmens klus er grotendeels op zit, zijn er genoeg uitdagingen over. “Het lijkt me mooi om onze kwaliteiten ook voor andere maatschappelijke vraagstukken in te zetten. Bij het Verbond van Verzekeraars bijvoorbeeld wordt veel data verzameld en geanalyseerd. Dat zit heel dicht aan tegen wat wij nu ook goed kunnen in een veilige IT omgeving.

“Wij zijn een logische partij voor vraagstukken in de verzekeringssector.”

Klanten met financiële problemen

Ander voorbeeld: “We hebben ook wel eens gebrainstormd over oplossingen voor mensen die louter door wanbetaling – en niet door een hogere schadelast – uit hun verzekering zijn gezet. Subsidiëren zij nu eigenlijk de groep die wel degelijk een hoger schaderisico heeft? Daardoor zouden we minder goed solidair kunnen zijn met die eerste groep mensen, die alleen maar om betalingsredenen bij ons terechtkwam.

“Ik denk dan: kunnen we niet een oplossing bedenken waarbij die mensen hun reguliere verzekering behouden? Als de polis bij hun verzekeraar kan doorlopen, en wij garanderen dat de premie grotendeels betaald wordt, kunnen wij met die mensen aan de slag om hun financiële probleem te verminderen.”

Betere work-life balance

Eind juni vertrekt Harmen. Wat hij gaat doen? “Ik ga managementadvies geven en meer lesgeven aan toezichthouders en commissarissen. Vanaf mijn veertigste heb ik commissariaten en toezichthoudende functies bekleed, daar heb ik een passie voor ontwikkeld. En ook aan die functies worden steeds hogere eisen gesteld.”

Hij neemt dus geen nieuwe fulltime baan aan. “Ik ben nu 61 en ik wil voorkómen dat ik straks van de ene dag op de andere met pensioen moet. Daarbij komt, dat moet ik toegeven, dat deze nieuwe activiteiten hopelijk een iets betere work-life balance geven.”

Tot slot: “Ik heb hier enorm genoten. Ik waardeer de menselijke sfeer en de familiaire bedrijfscultuur bij de Vereende enorm. Graag laat ik nog een advies achter: “Staf- en lijnfuncties, werk met respect voor elkaar samen!”

Tags