Jaarverslag 2016 Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is solidariteit: motorrijtuigbezitters betalen mee aan de uitvoering van de faciliteiten die het Waarborgfonds Motorverkeer biedt. Hoewel het op basis van Europese wetgeving niet noodzakelijk is om ook materiële schade te vergoeden, is er in Nederland gekozen voor een vergoeding aan slachtoffers van zowel materiële- als letselschade. Je kunt dus spreken van een bijzondere vorm van solidariteit. Ingrid Visscher: “daarom is solidariteit het thema van dit jaarverslag. Het thema illustreren we door 6 verhalen met u te delen waarin gastauteurs hun visie geven op verzekeren en solidariteit.”

De cijfers

Na enige jaren van daling van het aantal schaden zien wij in 2016 een toename. De toename bedraagt ruim 1.800 schaden, een stijging van 4%. In totaal werden er in 2016 46.164 claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer gemeld. Daarvan zijn 22.230 claims schade aan geparkeerde voertuigen. Schademeldingen veroorzaakt door doorrijders komen het meest voor: 44.443 keer. In dit verslagjaar keerden wij totaal € 63 miljoen uit. Opvallend in de cijfers is de toename van het aantal schaden aan wegmeubilair (+12%). Voor het volledige cijfermatige overzicht verwijzen wij u naar het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer:

https://vereende.nl/jaarverslag-2016/

Toenemende schade aan wegmeubilair

In 2016 noteerden wij 18.269 claims voor schade aan wegmeubilair. Een toename van 12% ten opzichte van 2015. Onder wegmeubilair vallen bijvoorbeeld vangrails, verkeerslichten en lantaarnpalen. Wegmeubilair is een bijzondere schadecategorie waarvan het de verwachting is dat het aantal schaden en daarmee claims in aantallen zal toenemen.

De toename in 2016 wordt veroorzaakt doordat (lokale) overheden beter weten dat schade aan wegmeubilair kan worden verhaald bij het Waarborgfonds en het feit dat wegbeheerders op de Nederlandse wegen steeds meer objecten plaatsen. Rolf Hof (voorzitter van het Bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer): ”Men kan erover twisten of de (lokale) overheid niet een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor ongestoord weggebruik zonder daarbij aanspraak te maken op schadevergoeding via het Waarborgfonds. Is een dergelijke compensatie niet meer een verkapte belasting in plaats van solidariteit?”