Je verzekerde wegsturen is ook een vorm van solidariteit

22 juni 2017 - Solidariteit staat bij de Vereende hoog in het vaandel. Wij bieden een vangnet voor bijzondere risico’s en schades en dragen daarmee bij aan de benodigde solidariteit in de verzekeringsbranche. Daarmee willen we risico’s voor iedereen verzekerbaar en betaalbaar houden. Zeker nu solidariteit door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen niet altijd meer vanzelfsprekend is.

Het gaat goed met de Vereende. Onze boodschap vindt weerklank in de branche: we groeien enorm. Het intermediair ziet dat wij veel meer te bieden hebben dan alleen een opvang voor de zwaardere autorisico’s. Er komt meer vraag vanuit adviseurs, ook voor aansprakelijkheids- en brandverzekeringen. Het is goed dat onze naamsbekendheid groeit.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat die groei ook te maken heeft met het steeds kritischer acceptatiebeleid dat andere verzekeraars voeren. Denk maar aan de bezorgbrommers die steeds lastiger elders te verzekeren zijn. Andere verzekeraars zijn sneller geneigd risico’s af te wijzen die niet automatisch geaccepteerd kunnen worden. Bovendien kijken schadeverzekeraars scherp naar hun rendement, wat gevolgen heeft voor het acceptatiebeleid.

Niet concurreren, maar aanvullen

De Vereende is er voor meer dan alleen het verkopen van polissen. Met het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau bieden we diensten die verder gaan dan verzekeringsproducten. We zijn er voor de echt ingewikkelde vraagstukken. Wij komen pas in actie als andere verzekeraars een risico niet kunnen of willen dekken. Innovatie heeft bij ons daarom een andere lading: wij gaan niet concurreren, maar vormen een aanvulling op het verzekeringsaanbod. Dat brengt met zich mee dat er iets afwachtends in ons DNA zit. Tegelijk zijn we zeer oplossingsgericht en maatschappelijk georiënteerd.

We krijgen vanuit het Verbond van Verzekeraars en de overheid regelmatig vragen om na te denken over risico’s. Het cyberrisico bijvoorbeeld. De markt komt wat moeilijk op gang op dat gebied. Dan is het onze rol om te onderzoeken of de markt samen kennis kan delen en het risico kan dragen.

Premiedifferentiatie en solidariteit

Door onze vangnetrol zijn we de ultieme solidariteitsschakel in de verzekeringsbranche. Bij ons is altijd een oplossing te verzinnen. Wij organiseren solidariteit. Het Waarborgfonds is daarvan een goed voorbeeld: daarin betalen alle verzekerden in Nederland een stukje mee om het risico van onverzekerde schades te dekken.

Actuele ontwikkelingen staan op gespannen voet met die solidariteit. Er is steeds meer data beschikbaar over het schadeverloop in de verschillende portefeuilles. Dat maakt het mogelijk om te analyseren en te voorspellen. Dat is voor verzekeraars een mooie ontwikkeling waarmee zij premies steeds meer op maat van de verzekerde kunnen snijden. En dat is legitiem. Het zorgt er wel voor dat de uitval bij verzekeraars eerder groter dan kleiner wordt. Daardoor worden de oplossingen die wij bieden, steeds belangrijker.

De trend naar meer individueel bepaalde premies stelt ons ook voor de vraag hoe we als organisator van solidariteit met ons eigen premiebeleid moeten omgaan. Het is die solidariteitsgedachte die maakt dat wij terughoudend zijn en blijven met premiedifferentiatie, al hebben ook wij te maken met een diversiteit aan risico’s.

Wij wijzen onze beste klanten de deur

Ons klantenbestand is heel gevarieerd. Een deel komt bij ons omdat we een product of een oplossing bieden die niet bij een andere verzekeraar te verkrijgen is. Maar we hebben ook een groep die in verband met zijn schadeverleden nergens anders terecht kan. Wij vinden dat het bij onze maatschappelijke rol hoort dat we verzekerden bij wie zich het schadeverloop gunstig heeft ontwikkeld, terugverwijzen naar een reguliere verzekeraar. In tegenstelling tot andere maatschappijen willen wij dus juist af van onze goede klanten.

Onze maatschappelijke rol willen wij daarnaast oppakken door verzekerden te helpen op preventiegebied, bijvoorbeeld met een rijvaardigheidstraining of budgetcoaching. Wij realiseren ons dat deze groep verzekerden tegen wil en dank bij ons terecht is gekomen. Daarom zien wij het als onze taak om de goede risico’s actief te bewegen om weer te kunnen vertrekken. Ook al heeft dat misschien negatieve gevolgen voor ons resultaat. We zijn nu druk bezig met onderzoeken hoe wij onze maatschappelijke rol op een verantwoorde manier kunnen blijven invullen. Daar gaan wij graag het gesprek aan met klanten, assurantieadviseurs, verzekeraars en andere stakeholders. En uiteindelijk is het de verzekerde zelf die beslist of hij zich ergens anders wil verzekeren.

Solidariteit zichtbaar maken

Tot slot: onze solidariteit is vooral een anonieme solidariteit. Wij willen die zichtbaarder maken door kennis te delen. Zo faciliteren wij bij de Bavam-polis het uitwisselen van ervaringen en best practices en werken al onze organisatieonderdelen mee aan de tweewekelijkse nieuwsbrief. Onze collega’s van de Atoompool hebben geregeld contact met hun collega’s in het buitenland. De diverse pools participeren in elkaars risico’s. Zeker bij dergelijke risico’s is het belangrijk om kennis uit te wisselen. En kennis is hier overvloedig in huis. Wij willen die kracht beter benutten door die kennis open te stellen.

Auteur

Ingrid Visscher, Directie voorzitter

Ingrid Visscher auteur