“Mooi fundament om de komende jaren op door te bouwen“

Op 26 september 2016 introduceerden wij ons met een nieuwe naam aan de markt. De naam de Vereende werd die dag met trots gelanceerd. Nu, precies 1 jaar later, is een mooi moment om even terug te kijken. Wat is er in dat jaar allemaal bereikt ? Opvallend is dat iedereen binnen de Vereende die we er naar vragen best bereid is even terug te kijken, maar direct doorschakelt naar de toekomst. In alle gesprekken blijkt onmiddellijk dat het eerste jaar de Vereende smaakt naar meer. De introductie was belangrijk voor het bedrijf, maar de concrete verdere invulling daar gaat het echt om. Het fundament ligt er en is zeer stevig, maar aan het huis werken we de komende jaren nog hard door.

Ingrid Visscher, directievoorzitter, is vooral blij met de vergroting van de zichtbaarheid in de markt, waardoor veel meer partijen de Vereende weten te vinden om mee te denken over oplossingen. Van grote maatschappelijke issues, die niet door individuele maatschappijen te dragen zijn, tot hele specifieke, individuele risico’s. “Onze missie waarbij we oplossingen willen bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche vraagt nadrukkelijk om een grote bekendheid bij maatschappijen en assurantieadviseurs. Als mensen ons niet weten te vinden kunnen wij onze rol ook niet optimaal invullen. De introductie van de Vereende heeft er toe geleid dat veel meer mensen ons spontaan weten te vinden.” Dat willen we de komende jaren graag verder uitbouwen, waarbij we heel goed beseffen dat de grotere aandacht ook heeft geleid tot veel meer werk op de acceptatieafdelingen en oplopende doorlooptijden. Dat is een belangrijke uitdaging voor de komende periode, maar door het specialistische karakter van het werk is dat niet van de ene op de andere dag op te lossen.

Ook Nico Barendse, lid van de directie, is blij met de toegenomen herkenbaarheid en is blij met de positieve reacties op het verhaal van de Vereende bij aandeelhoudende verzekeraars, ministeries en toezichthouders. Hij ziet een rechtstreeks verband tussen de toegenomen aandacht voor de Vereende en de flink stijgende omzet. Daarnaast ziet hij dat de toegenomen bekendheid ook leidt tot een grotere vraag om deel te nemen in diverse taskforces voor verschillende maatschappelijke issues juist vanwege de al aanwezige kennis op het gebied van bijvoorbeeld de fondsen en poolconstructies. Vanuit zijn rol als financieel eindverantwoordelijke bezorgt hem dat voor het komende jaar wel een forse uitdaging: “De combinatie van extra investeringen als deelnemer in taskforces, de toegenomen omzet in combinatie met een toenemende schadelast zorgt voor flinke druk op de solvabiliteit. En net als bij andere verzekeraars kijken we hoe we deze belangrijke graadmeter gezond kunnen houden.”

Lodie van Duijse, manager schade, benadrukt dat het onder één vlag brengen van alle activiteiten binnen de organisatie geleid heeft tot een steeds concretere samenwerking: “We beschikten al over heel veel inhoudelijke kennis en organisatorische oplossingen, maar die werden soms nog teveel als losse componenten naar de buitenwereld gebracht of in ieder geval door de buitenwereld niet als een compleet aanbod ervaren.” Door steeds meer als een bedrijf te opereren brengen wij onszelf in een unieke positie om als katalysator voor innovatie op te treden. Innovatie wordt vaak geremd door onzekerheid rondom de risico’s. De Vereende is in staat juist hier een oplossing voor te bieden. Op individueel niveau of op collectief niveau. Onze organisatie met onze gezamenlijke kennis en ervaring staat te trappelen om deze rol in de maatschappij verder invulling te geven.

Verder uitbouwen van de naamsbekendheid en het laden van de Vereende als merk staat hoog op het lijstje van Bert Sonneveld, binnen de Vereende verantwoordelijk voor marketing en acceptatie. Maar zeker zo belangrijk vindt hij de aandacht voor de verdere verbetering van het primaire proces. “Als we straks alleen een mooi verhaal hebben, maar onze beloftes niet waar kunnen maken hebben we het niet goed gedaan. Met de organisatorische aanpassing van onze teams hebben we het afgelopen jaar al eerste stappen gezet, maar ik kan niet wachten tot onze portal live gaat en we verdere stappen op weg naar 100% digitaal zetten."