RDW gaat onverzekerde taxi’s actief beboeten

19 september 2019 - Vanaf 1 oktober 2019 gaat de Dienst Wegverkeer (RDW) actief controleren of taxi’s verzekerd zijn. Kentekenhouders ontvangen een boete als taxi’s onverzekerd en/of niet APK-gekeurd zijn. Tot nu toe werden taxi’s alleen via een staandehouding op deze verplichtingen gecontroleerd.

Controle

Ongeveer 3% van de taxi’s, 1.150 auto’s, rijdt onverzekerd rond. Om dit aantal te verlagen gaat RDW vanaf 1 oktober 2019 zogenaamde 100% controles uitvoeren. De controle gebeurt door het kenteken-, keurings- en verzekeringsregister met elkaar te vergelijken. Als op de peildatum blijkt dat een voertuig niet APK-gekeurd en/of verzekerd is, ontvangt de kentekenhouder hiervoor een boete. Het boetebedrag voor het niet op tijd APK laten keuren van een voertuig is € 140. Het boetebedrag voor een onverzekerd voertuig is € 400. Overigens is de boete voor onverzekerd rijden bij een staandehouding € 600.

Aangekondigd

Deze maatregel komt niet uit de lucht vallen. Alle kentekenhouders van een taxi hebben deze zomer een brief ontvangen waarin de maatregel werd aangekondigd. Kentekenhouders die op dat moment onverzekerde en/of ongekeurde taxi’s op naam hadden, kregen daarbij een overzicht van de voertuigen die niet voldeden aan de verplichtingen. Het advies van de RDW is dan ook om te zorgen dat alle voertuigen zo snel mogelijk voldoen aan de APK- en verzekeringsplicht.

Als Vereende vinden we deze actieve controle een positieve ontwikkeling. Vooral omdat het gaat om een aanzienlijke groep ondernemers in personenvervoer die vaak op de weg is. Door deze ontwikkeling verwachten we een daling te gaan zien in het aantal onverzekerde taxi’s en dus in het aantal schades door onverzekerde taxi’s.

Taxiverzekering

Wij bieden ook taxiverzekeringen aan. Hier kunt u er meer over lezen. Als assurantieadviseur kunt u deze verzekeringen eenvoudig in ons portaal OnzeVereende aanvragen.