Thom Mallant voorzitter Waarborgfonds Motorverkeer

15 november '18 - Thom Mallant (53) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer. Hij volgt Rolf Hof op, wiens laatste zittingstermijn per diezelfde datum afloopt. De benoeming is gedaan door de minister van Financiën en de minister voor Rechtsbescherming, op niet bindende voordracht door het Verbond van Verzekeraars, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en de ANWB.

Thom Mallant is directielid van Allianz in Nederland en hij is sinds 2011 lid van het bestuur van het Waarborgfonds. Het bestuur bestaat verder uit Marga de Jager (directeur ANWB), Jan Boeve (directeur TLN) en Judith Schmidt (adjunct-directeur asr).

Over het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht en is er voor partijen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij of zij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Waarborgfonds wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.