uitslag quiz oktober 2019

31 oktober 2019 - In de vorige nieuwsbrief stond de derde kennisquiz van 2019. De quiz bestond 5 pittige vragen. Zoals: Wat is de reikwijdte van de WAM wat betreft de plaats van het ongeval? Is letselschade gedekt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Zijn mannen en vrouwen even solidair?

En wat is een quiz zonder winnaar? Uit de deelnemers die alles goed hadden beantwoord, is een winnaar getrokken. Dat is Matthé van Lierop van Van Lierop Adviesgroep. "De quiz vond ik leuk om te doen. Sommige antwoorden heb ik op het internet opgezocht. Daar kon ik alles makkelijk vinden, ook de schattingsvraag over onverzekerde taxi’s. De nieuwsbrief lees ik graag, omdat deze meestal zeer praktijkgericht is." Gefeliciteerd en geniet van de inmiddels befaamde Vereende-taart.

Hieronder voor alle lezers de goede antwoorden.

Vraag 1) Wat is de reikwijdte van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wat betreft de plaats van het ongeval?

 1. De openbare weg
 2. Een terrein waar mensen mogen komen
 3. Door overheden beheerde wegen

Het goede antwoord is B. In hoofdstuk 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) staan de algemene bepalingen over de toepassing van deze wet. Voor de reikwijdte van de WAM wordt gesproken over een terrein waar mensen mogen komen. Of het wel of geen privé terrein is, is daarbij niet van belang. Het doel van deze wet is in algemene zin het (ruim) beschermen van slachtoffers in het wegverkeer.

Lees het volledige artikel

Vraag 2) Is letselschade gedekt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 1. Ja
 2. Dat is afhankelijk van het type letselschade
 3. Nee

Het goede antwoord is C. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor vermogensschade veroorzaakt door een beroepsfout. Letselschade valt hier niet onder. Om dit risico af te dekken kan een bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluiten (AVB).

lees het volledige artikel

Vraag 3) In gevallen waar de verzekerde zelf geen invloed heeft op de hoogte van het risico zijn vrouwen even solidair als mannen?

 1. Nee, mannen zijn meer solidair
 2. Nee, vrouwen zijn meer solidair
 3. Ja, ze zijn beiden even solidair

Het goede antwoord is B. De Vereende heeft het onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau MWM2 door middel van een online enquête. De conclusie is dat Nederlanders solidair zijn met mensen die te maken krijgen met een hogere premie. Wel is er verschil in solidariteit; deze is afhankelijk van of de verzekerde wel of niet iets aan dat hogere risico kan doen. Bij ‘eigen schuld’ is de solidariteit beduidend lager. Vrouwen blijken meer solidair te zijn dan mannen. Dit komt vooral tot uiting bij gevallen waar de verzekerde geen ‘eigen schuld’ heeft.

Lees het volledige artikel

Vraag 4) De eisen voor aansprakelijkheid in een sport- en spel situatie hoger zijn dan daarbuiten en dat kan zorgen voor een hogere aansprakelijkheidsdrempel. De casus:

Tijdens een introductiefeest van een opleiding sprong een student van het podium waarbij hij in de armen van één van de medestudenten wilde springen. Dat ging mis en hij veroorzaakte blijvend letsel aan de knie van deze medestudent. Volgens de verzekeraar bracht de setting van het feest  met zich mee dat er van een “met sport- en spel vergelijkbare situatie” gesproken kon worden. Ging de Rechtbank hierin mee?

 1. Ja, dat klopt
 2. Nee, dat klopt niet
 3. Ja, maar zonder dat dit de aansprakelijkheidsdrempel verhoogde.

Het goed antwoord is B. De Rechtbank ging daar niet in mee. Gedurende het feest had er nog niemand in het publiek gesprongen. Daarnaast was de student die letsel op liep nooit eerder op zo’n feest geweest. In redelijkheid hoefde de student er niet bedacht op te zijn dat hij onverhoeds besprongen kon worden door een andere student. Er was dus geen sprake van een sport- en spelsituatie waardoor een hogere aansprakelijkheidsdrempel gerechtvaardigd zou zijn.

Lees het volledige artikel

Vraag 5 - benaderingsvraag) Welk percentage van de taxi’s in Nederland rijdt onverzekerd rond? Ongeveer:

Ongeveer 3% van de taxi’s, 1.150 auto’s, rijdt onverzekerd rond. Om dit aantal te verlagen voert RDW sinds 1 oktober 2019 zogenaamde 100% controles uit. De controle gebeurt door het kenteken-, keurings- en verzekeringsregister met elkaar te vergelijken. Als op de peildatum blijkt dat een voertuig niet APK-gekeurd en/of verzekerd is, ontvangt de kentekenhouder hiervoor een boete. Het boetebedrag voor het niet op tijd APK laten keuren van een voertuig is € 140. Het boetebedrag voor een onverzekerd voertuig is € 400. Overigens is de boete voor onverzekerd rijden bij een staandehouding € 600.

lees het volledige artikel