Vereende dekt risico’s grootscheeps laadsymposium elektrische auto’s

21 november '18 - Deze week werd in Nederland de Global EV Charging Test georganiseerd voor elektrische auto’s. De Vereende trad op als verzekeraar van dit bijzondere evenement. Wat hield het event in en hoe verzeker je zoiets? Organisator Elaad, Klap Verzekeringsmakelaar en de Vereende geven uitleg.

De Charging Test wordt elk halfjaar georganiseerd, telkens op een andere plek in de wereld. Voor de tiende editie was Nederland de gastheer, met Elaad als organisator. “Dat is een samenwerkingsverband van de drie grote netbeheerders Stedin, Enexis en Liander”, vertelt Céline van Aalst van Elaad. “We zijn in 2009 opgericht om het kip-ei-verhaal te doorbreken: moesten er eerst laadpalen komen of eerst elektrische auto’s? In Elaad-verband is toen besloten om eerst laadpalen te gaan plaatsen. Later hebben wij ons ontwikkeld tot een kennis- en innovatiecentrum voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.”

Slim laden

Doelstelling van Elaad is de veiligheid te waarborgen en de laadpalen zoveel mogelijk onderling uitwisselbaar te maken. Van Aalst: “Niet elke auto kan bij elke laadpaal geladen worden. Het is ons doel dat mogelijk te maken, zoals je met elk pasje ook overal kunt pinnen. Wij streven naar standaardisatie en niet naar het afsluiten van bepaalde mogelijkheden voor een bepaalde groep.”

“Met een snellader kun je een accu in 15 minuten op 80% krijgen, maar de ‘gemiddelde’ laadpaal heeft zo’n zes uur nodig om een auto weer volledig te laden”, geeft Van Aalst aan. Het tijdstip van laden is een tweede speerpunt van Elaad: “Voor ons is belangrijk dat je een auto oplaadt buiten de piekuren. Onze uitdaging is mensen daarvan bewust te maken, zodat het opladen zo veel mogelijk wordt gespreid. Daarmee wordt het netwerk zo min mogelijk extra belast.” Een gedragsverandering bij de consument is dus het doel, onder het motto ‘slim laden’.

Testen van de communicatie

Van Aalst legt uit wat er precies gebeurt op de Global EV Charging Test: “Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een testing-symposium waarbij auto’s en laadpalen worden getest en hun communicatie met de backoffice. Je ziet dan vooral mensen met een computer, een auto en een laadpaal. De test is ook bedoeld om in kaart te brengen welke auto’s wel en welke niet goed communiceren met bepaalde laadpalen. Voor ons is interessant om te kijken welke invloed het laden heeft op het elektriciteitsnet. In sommige gevallen zou het bijvoorbeeld ruis kunnen veroorzaken. Het tweede deel van het event bestaat uit lezingen en workshops over ontwikkelingen op de markt voor elektrische auto’s en opladen.”

Geen standaard verzekering

Bij de Global Charging Test was de Vereende betrokken als de verzekeraar van het motorrijtuigenrisico. De aanvraag kwam binnen via Paulien van Vliet van Klap Verzekeringsmakelaar. “Wij verzekeren vaker risico’s via Klap. Wij weten dus dat het om een serieus evenement gaat als zij ermee komt”, zegt acceptant Jeff Groen. “De Vereende is een verzekeraar voor bijzondere risico’s en we leveren vaak maatwerk. Daarom trekken we niet een standaard evenementenpolis uit de kast. We kijken wat het evenement inhoudt en welke risico’s er spelen. Aan de hand daarvan gaan we met onze ervaring en in samenspraak met de adviseur van Klap een verzekering opzetten.”

Samen oplossingen bedenken

“Elaad kwam via het online platform Eventbranche op het spoor van Klap”, zegt accountmanager Paulien van Vliet. “Wij zijn gespecialiseerd in risicobeheersing bij evenementen waar een passende evenementenverzekering ook bij hoort. Ik houd me daar fulltime mee bezig. Wij van Klap hebben een uniek verzekeringsproduct voor evenementen. In juni hadden we het eerste telefonische contact met Elaad en na de zomer hebben we een afspraak bij ons op kantoor gemaakt om verder op de specifieke risico’s in te gaan. Specifiek aan dit evenement is dat er een groot aantal voertuigen samenkomt dat nog niet gekentekend is. Dat is normaliter moeilijk te verzekeren op een reguliere WAM-polis. Toen kwamen we voor de ongekentekende voertuigen bij de Vereende uit. Daar denken ze altijd oplossend mee”, zegt Van Vliet. “We brengen vaker motorrijtuigenrisico’s onder bij de Vereende. Veelal komen we samen tot een passende oplossing voor onze klant”

Premiebepaling

“Het bepalen van de premie is een uitdaging”, geeft Groen aan. “We dekken het risico dat de voertuigen schade toebrengen aan anderen, bijvoorbeeld als een voetganger wordt aangereden. Het WA-risico dus. We hanteren wel een bepaalde standaard voor de premie, die wordt aangepast aan de specifieke kenmerken van het evenement. Dan passen we indien nodig een toeslag toe, of verhogen het eigen risico. In dit geval gaat het om ‘gewone’ auto’s die grotendeels stilstaan omdat ze opgeladen worden. Dat is anders dan bijvoorbeeld een trekkertrek-evenement, waarbij tractoren zware gewichten moeten trekken.”

De risico’s

Om de risico’s te kunnen inschatten, heeft Groen gekeken naar eerdere edities van de Charging Test. “Het is meestal wel moeilijk te achterhalen of er weleens iets is mis gegaan. Gaat er bij het laden iets mis, dan is de schade in principe voor rekening van de eigenaar van de laadpaal”, zegt Groen. “Wij zijn louter het vangnet voor de auto’s die nog niet op kenteken staan. Bij de andere auto’s wordt eerst de betreffende WA-verzekeraar aangesproken, tenzij die een uitsluiting heeft opgenomen voor deze evenementen. In dat geval fungeren wij als achtervang.”

Ervaren evenementenverzekeraar

De Vereende heeft veel ervaring met evenementen waarbij motorrijtuigen worden ingezet: “We verzekeren er zo’n 150 per jaar. Over het algemeen gaat het om relatief kleinschalige evenementen. Meestal gaat het goed, maar als er wat gebeurt, kan het goed mis gaan. Er is ooit een auto ontploft bij een evenement dat wij hadden verzekerd. Dan is de schade heel groot.”

Risicobewustzijn moet beter

“Er zijn nog altijd gemeenten die bij het afgeven van de vergunning geen verzekering verplicht stellen”, zegt Groen. “Wij vinden dat dit standaard zou moeten gebeuren. Want organisatoren denken er vaak niet aan om hun evenement te verzekeren. Over het algemeen zien we dat het bewustzijn bij gemeenten is verbeterd, maar het kan natuurlijk nog beter.”