Waarom zijn de premies van de Vereende hoger?

3 september 2018 - “Recent is er veel bericht over het doel en de premies van het verzekeringsonderdeel van de Vereende. Daarbij is een ongenuanceerd beeld ontstaan over de doelgroepen en de premiehoogte van de Vereende. Ik vind het belangrijk dat de markt een correct beeld heeft. Daarom zou ik graag willen toelichten waarom onze premies hoger ligger dan de rest van de markt,” stelt Bert Sonneveld Manager Acceptatie en Marketing van de Vereende.

 

De Vereende heeft als missie oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche. Dus wanneer de markt geen oplossing biedt, onderzoekt de Vereende of zij een oplossing kan bieden. Dat kan vaak binnen de eigen verzekeringsportefeuille van de Vereende, maar ook via andere constructies die binnen de Vereende worden gemanaged. Zo beheren wij pools om schades uit te keren wanneer er bijvoorbeeld een schade aan een kerncentrale is of terroristische aanslag plaatsvindt. Namens het Waarborgfonds keren we schade uit wanneer iemand aangereden wordt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig. In het eigen verzekeringsbedrijf van de Vereende willen we mensen en bedrijven die nergens een schadeverzekering kunnen afsluiten een oplossing bieden. Meestal kunnen zij niet bij een reguliere verzekeraar terecht vanwege het verleden van de verzekeringnemer of vanwege het te verzekeren risico. Maar de Vereende vraagt meestal wel een aanzienlijk hogere premie. Waarom is dat? 

Hoger risico

De Vereende is een verzekeraar van bijzondere en daardoor ook meestal grotere risico’s. Door het grotere risico is het logisch dat de premies ook hoger zijn. Dat hogere risico kan grofweg in twee groepen worden ingedeeld.

Het verleden van de verzekeringnemer kan een reden zijn dat reguliere verzekeraars het risico niet willen verzekeren. Wanneer iemand bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd, een wanbetaler is geweest, een strafrechtelijk verleden heeft of veel schades heeft geclaimd, is het risico voor een reguliere verzekeraar hoger. Wanneer een hele sector een hoog schadeverloop hebben, kan het voor reguliere verzekeraars niet winstgevend zijn om die sector te bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taxi’s of bezorgbrommers.

Het kan ook zijn dat particulieren of bedrijven zich moeilijker kunnen verzekeren door het object dat verzekerd moet worden of vanwege de bijzondere aansprakelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemotoriseerde evenementen of een AVB voor een tattoo shop.

Waarom zijn verzekeringnemers met een strafrechtelijk verleden een hoger risico?

Een strafrechtelijk verleden kan impliceren dat iemand het minder nauw neemt met de wet of dat zijn moraliteit niet in orde is. Dat is de reden waarom verzekeraars terughoudend zijn bij acceptatie van mensen met een strafrechtelijk verleden. Bij ons kan deze groep wel terecht, maar tegen een premie die een risico-opslag heeft.

Ambachtelijk accepteren

Het accepteren door de Vereende is veel maatwerk. We accepteren ‘ambachtelijk’. Door de vaak bijzondere risico’s is dat ook nodig. Vanuit de vangnetrol willen we voor iedereen, als het mogelijk is, een oplossing bieden. Per afzonderlijk geval moeten we daarom alle risico’s bepalen en inschatten en daarna stellen we een premie vast. Het opstellen van maatwerkoffertes kost relatief veel tijd en zorgt voor extra kosten en – mede daarom – een hogere premie. De tijd voor het maken van offertes die niet tot een verzekering leiden moet ook worden meegenomen. Uiteraard proberen we de conversie zo hoog mogelijk te maken door alleen aanvragen te behandelen wanneer men eerst reguliere verzekeraars heeft benaderd.

Dat geldt niet alleen voor bovengenoemde hogere risico’s. Het gaat ook om objecten die uniek zijn, waardoor er niet op basis van analyses van bestaand cijfermateriaal een premie kan worden bepaald. Denk hierbij aan voorbeelden zoals de testritten voor de Noord/Zuidlijn of een amfibievoertuig in een overstromingsgebied waarmee ten tijde van een overstroming kinderen van en naar school gebracht kunnen worden en boerderijen kunnen worden bevoorraad. Ook hiervoor wil de Vereende een vangnetfunctie vervullen.

Geen monopolist

Er wordt soms gesuggereerd dat de Vereende in veel sectoren een bijna monopolie positie heeft, zoals recentelijk bij taxi’s. Dat is iets waar de Vereende zich niet in herkent. Meestal zijn er ook nog reguliere verzekeraars te vinden die bepaalde bedrijven uit de sector accepteren. Dit is ook in lijn met wat de minister van Financiën W.B. Hoekstra zegt in zijn antwoord op Kamervragen: ”Het beeld dat vanaf 1 januari 2018 slechts een enkele verzekeraar nog verzekeringen verstrekt aan taxi’s herken ik niet. Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren. Cijfers van het Verbond van Verzekeraars bevestigen dat de reguliere verzekeringsmarkt ruim 90% van deze risico’s dekt. Tussen de 5 en 10% van de taxichauffeurs heeft een verzekering bij de Vereende afgesloten.”

Niet alle verzekeringen van de Vereende zijn duur

We zijn ons er goed van bewust dat de Vereende meestal de laatste mogelijkheid is om een verzekering af te sluiten. Vanuit onze vangnetrol streven we naar aanvaardbare premies. Uiteraard moet het wel bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Wanneer de risico’s lager zijn, zijn ook de premies van de Vereende lager. Zo zijn bijvoorbeeld de verzekeringen voor praalwagens en rechtsbijstand marktconform.

Net als bij de meeste andere verzekeraars wordt goed gedrag beloond. Zo kunnen mensen met een autoverzekering schadevrije jaren opbouwen. Met en na 16 schadevrije jaren heeft men bijvoorbeeld de maximale korting van 75%.

BAVAM-polis                                

Daarnaast is er nog een aparte verzekering die los staat van de vangnetrol. Vanuit haar historie en expertise biedt de Vereende een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan voor financieel adviseurs en makelaars: de BAVAM-polis. Dit is een commerciële verzekering die concurreert met commerciële partijen met een concurrerende premie.

Oplossing bieden

“Ik hoop dat u met deze toelichting een genuanceerder beeld van de Vereende en de premiestelling heeft gekregen. En dat u aan de Vereende denkt, wanneer u een verzoek krijgt wat u niet bij een reguliere verzekeraar kunt onderbrengen. We zullen onze best doen om een oplossing te bieden om daarmee onverzekerbaarheid in Nederland te helpen voorkomen. Wij horen graag van u. Ook als u nog vragen of opmerking heeft naar aanleiding van dit artikel”, besluit Bert Sonneveld.

 

Auteur

Roland Verhoef, Senior Marketing & Communicatie adviseur

Roland auteur