Wat is de rol van de verzekeraar binnen een innovatieve transitie?


3 april '24 - Op 16 april is het internationale seminar van het Waarborgfonds. Centraal staat: Wat is de toekomst van mobiliteit in de komende 10 jaar gelet op technologische ontwikkelingen en menselijk gedrag? En wat is hiervan de impact op verzekeraars? We nodigen hiervoor verschillende sprekers uit, waaronder Johannes Kester, die hiernaar onderzoek deed aan de Universiteit van Oxford.

Introductie

Johannes Kester heeft promotieonderzoek gedaan op energieveiligheid en deed daarna 3 jaar postdoctoraal onderzoek in Denemarken naar hoe we als samenleving de mobiliteitstransitie naar elektrische mobiliteit doormaken en kunnen bespoedigen. Hij onderzocht onder andere waar autofabrikanten, handelaren, parkeergarage exploitanten, elektriciteit netwerkbeheerders en consumenten tegenaan lopen en hoe de overheid eventuele belemmeringen kan wegnemen en de mobiliteitstransitie kan ondersteunen. Na die 3 jaar pakte hij als Senior Onderzoeker deze en soortgelijke vragen over elektrificatie en automatisering in het wegverkeer aan de Transport Studies Unit in Oxford.

In Oxford deed hij onder andere groot onderzoek naar hoe verzekeraars aankijken naar de grote veranderingen die we zien in de mobiliteitsbranche. Johannes: “Vanuit transport hebben we het veel over verzekeraars, maar we communiceren weinig met ze en er werd weinig onderzoek gedaan naar hoe verzekeraars zich in het mobiliteitsveld bevinden. Ik ben erg geïnteresseerd in hoe verzekeraars geraakt worden door die veranderingen op het gebied van elektrificatie, automatisering, door toenemende data die we uit auto’s kunnen halen, maar ook uit het mobiliteitsgedrag. Hoe beïnvloedt dat de verzekeraars. Maar zeker ook andersom; Hoe beïnvloedden verzekeraars die innovaties en technieken? Dit speelveld heb ik de afgelopen 3 jaar in kaart gebracht. Vraagstukken hierin zijn; hoe regel je dit binnen de organisatie? Waar loop je tegenaan? Lobby je als sector en als individuele verzekeraar? Ik wilde weten; hoe conservatief zijn verzekeraars? Maar ook; wat zijn de verschillen binnen Europa?”

Waarom vind je het belangrijk om te spreken op het seminar van het Waarborgfonds?

“Ik wil inzichtelijk maken wat de rol van verzekeraars is binnen de mobiliteitstransitie, voorbij het technologische vlak. Dat betekent niet dat je meteen een antwoord hebt. Het gaat erom dat je het gesprek aangaat, dat je aanknopingspunten vindt. Om belangen in kaart te brengen en die met elkaar te delen. Verzekeraars spelen een belangrijke rol in hoe mensen zich bewegen, in onze mobiliteitskeuzes en hoe wij rijden. Goed gedrag wordt beloond met punten, slecht gedrag wordt gestraft door een hogere premie. Hierin is bewustwording voor verzekeraars belangrijk. Daarnaast worden verzekeraars ook zelf bestuurd; door innovaties of door overheden die nieuwe wet- en regelgeving instellen.

In de transitie hebben we verschillende partijen; de consument, de overheid, (EU, nationaal, gemeenten), de autofabrikanten die de innovaties doen, en de verzekeraars. Die laatste partij is vanuit de mobiliteitstransitie de enige die de juridische- en technische kennis en het economische kapitaal heeft om weerwoord te geven op de autofabrikanten. Verzekeraars hebben daarin een balancerende rol.”

Wat wil je bezoekers van het seminar meegeven?

“Ik wil verzekeraars een spiegel voorhouden. Ik kan wel aangeven wat de uitdagingen voor verzekeraars zijn, maar die kennen ze zelf het beste. Wat ik interessant vind is om vanuit die transitie te kijken: “Wat is de rol van de verzekeraar binnen de mobiliteitstransitie? Hebben ze een rol? Hebben ze een verantwoordelijkheid? Ik focus hierbij niet enkel op technologie, communicatiestandaarden, juridische definities of risicomodellen, maar ik heb het bijvoorbeeld over het belang van vertrouwen, taal en relaties. Om een voorbeeld te geven: Een nieuwe innovatie, zoals een zelfrijdende auto, hoe verzeker je die? Daarvoor worden aannames gedaan, maar waar zijn die op gebaseerd? Wat voor stelling wordt ingenomen op veiligheid? Wanneer weten we “genoeg”? Het sociale aspect hierin is erg belangrijk – vertrouw je de fabrikant? De data? De gebruiker? In de verzekeringsbranche gaat het natuurlijk om het vertalen van onzekerheid naar vertrouwen (en dan naar kennis en data), maar hoe ga je om met verschillende vormen van onzekerheid? Je merkt dat iedereen zoekend is naar zijn rol binnen de toekomst van mobiliteit met oog op klimaat en veiligheid, zowel overheid, verzekeraars als autofabrikanten. Dan gaat het over een gedeelde zoektocht naar kennis, het onderhouden van relaties en onzekerheden.”

 

Hier kunt u meer informatie vinden over het seminar. Het aantal plaatsen is beperkt, dus als u er bij wilt zijn, wees er dan snel bij.

 

Johannes Kester, Research Associate van de University of Oxford

Tags