Eerlijkheid loont


10 juli '24 - In dit artikel behandelen wij een opvallende zaak, waarin een bestuurder van een auto ten onrechte geprobeerd heeft de schade vergoed te krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna: het Waarborgfonds). Om in aanmerking te komen voor een uitkering bij het Waarborgfonds moet vast komen te staan dat  opgelopen schade is veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend gebleven motorvoertuig.

Een aantal maanden geleden ontving de schadeafdeling van het Waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding. De dochter van de kentekenhouder van de beschadigde auto, had de auto geleend om te gaan winkelen met haar vriendin. De auto parkeerde zij in de parkeergarage. Toen zij terug bij de auto kwamen, zagen zij dat de auto vanaf de voor- tot de achterdeur flink beschadigd was.

Zij vonden een briefje onder de voorruit van de auto. Hierop stond een telefoonnummer met de tekst eronder “sorry dat ik tegen je auto aan ben gereden”. Het telefoonnummer werd door vader gebeld, maar bleek buiten gebruik te zijn. Vader en dochter deden vervolgens samen aangifte bij de politie. Het Waarborgfonds ontving ook een getuigenverklaring van de vriendin van de dochter.

Schade-expert 

Het Waarborgfonds schakelde een schade-expert in. De schade-expert kwam tot de conclusie dat de schade niet kon zijn ontstaan zoals door de dochter werd omschreven. De schade was namelijk niet veroorzaakt door een ander motorvoertuig, maar door een aanrijding met een vast object, waarschijnlijk een betonnen paal.

De schadeafdeling laat vader per brief weten dat de opgegeven schadeoorzaak niet overeenkomt met het schadebeeld. Het dossier wordt op dit punt overgedragen aan de afdeling Speciale Zaken, die dit verder zal uitzoeken.

Liegen

Kort na het versturen van deze brief, ontvangt het Waarborgfonds een e-mailbericht van vader. In deze e-mail vertelt vader het werkelijke verhaal. Zijn dochter heeft gelogen. Zij is zelf met de auto tegen een betonblok gereden in de garage, maar durfde het werkelijke verhaal niet te vertellen. Samen met haar vriendin heeft ze het hele verhaal verzonnen. Ook heeft de dochter zelf het briefje geschreven dat onder de voorruit lag. Naar aanleiding van deze mail is er telefonisch contact opgenomen met de dochter. Tijdens dit telefoongesprek heeft zij het eerlijke verhaal verteld en haar excuses aangeboden. Hierna kreeg afdeling Speciale Zaken ook nog een bericht van de vader die nogmaals excuses aanbood namens zijn dochter. Hij was zeer teleurgesteld in zijn dochter en geeft aan dat zij niet op deze manier is opgevoed.

Het Waarborgfonds Motorverkeer biedt mensen een financiële compensatie wanneer zij schade hebben geleden die door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig is aangericht en waarvoor zij niet bij een verzekeraar terecht kunnen. Daarmee heeft het Waarborgfonds een maatschappelijke functie. Helaas zijn er ook mensen die misbruik willen maken door met valse informatie een claim in te dienen om een onterechte schadevergoeding te krijgen. Het Waarborgfonds is scherp op het signaleren van fraude en heeft de maatschappelijke verplichting om er alles aan te doen om te voorkomen dat er ten onrechte schades vergoed worden.
Meer kunt u lezen op https://waarborgfonds.vereende.nl/fraude.

 

Misbruik willen maken van het Waarborgfonds heeft gevolgen. Het Waarborgfonds probeert fraude en misbruik van voorzieningen te voorkomen. Alleen op deze manier kan het Waarborgfonds betaalbaar blijven. Tegen fraudeurs worden gepaste maatregelen genomen, waaronder registratie bij daartoe ingestelde databanken en in voorkomende situaties, zelfs aangifte bij justitie.

Alsnog de waarheid vertellen, de poging tot fraude eerlijk opbiechten en spijt betuigen, heeft in bovenstaande zaak gunstig uitgepakt en in het voordeel van vader en dochter gewerkt. Eerlijkheid loont!

 

Auteur
Felicia de Vos, Operationeel Onderzoeker / Fraude coördinator

 


Tags