PERSBERICHT Waarborgfonds: stabiliteit in helpen van benadeelden


24 juni 2020 - Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat er op het gebied van aantal schademeldingen en uitgekeerd schadebedrag geen grote veranderingen zijn geweest. Het totaal aantal gemelde schadegevallen is met 1,9% gedaald en het uitgekeerde schadebedrag is met 2,7% gestegen. Dit komt bijvoorbeeld doordat er meer letselschades zijn en per letselschade door allerlei regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen het schadebedrag steeds hoger wordt. De klanttevredenheid over 2019 kwam uit op praktisch hetzelfde niveau als 2018 (NPS van +31 in 2019).

“Ook in 2019 zijn veel van onze medewerkers bezig geweest met het dagelijks afhandelen van schaden die te maken hebben met het invulling van onze wettelijke taak. Wij continueren daarbij een stabiele en betrouwbare manier van werken, zoals men inmiddels van ons gewend is’, vertelt Ingrid Visscher, directeur van de Vereende. De Vereende is belast met de uitvoering van het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds vergoedt niet alleen materiële schade, maar ook schade aan personen. Ingrid Visscher vervolgt: “Voor alle schaden vinden wij het belangrijk dat benadeelden door ons goed worden geholpen. In dit kader introduceerden wij in 2019 een interactieve video, die het mogelijk maakt snel inzicht te krijgen of het indienen van een claim zinvol is en zo ja, hoe dit het best kan geschieden”. Hier kunt u het jaarverslag van het Waarborgfonds lezen.

Slachtofferbescherming

Daarnaast staan we in het jaarverslag ook stil bij het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen. In september is het 6 jaar geleden dat het ongeluk gebeurde en bijna alle schadegevallen zijn inmiddels afgehandeld. In een apart artikel gaat het Waarborgfonds uitgebreid in op de rol die het gespeeld heeft, waarom deze situatie uniek en complex was en hoe het traject van letselschadebehandeling in zijn werk gaat.

Toekomstverwachting

Naar de toekomst kijkend zijn er ontwikkelingen die ook invloed hebben op het Waarborgfonds, zoals veranderende samenstelling van het wagenpark in Nederland, de opkomst van private lease en de beoogde marktbrede introductie van de directe verzekering, waarbij men zich bij materiële schade primair wendt tot de eigen verzekeraar. Deze ontwikkelingen volgen we op de voet, om vervolgens de eventuele impact op het Waarborgfonds te duiden.

Daarnaast hebben we vanaf maart 2020 te maken met de coronacrisis. Welke impact deze situatie  op het autogebruik en de verzekeringsgraad heeft, vinden wij nog moeilijk in te schatten. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn we gestart met het uitwerken van verschillende scenario’s.