Fraude

Valse claims en fraudebeleid
Het Waarborgfonds Motorverkeer kan zijn werk alleen vlot en soepel doen, als er een goede vertrouwensbasis is tussen het fonds en zijn klanten. Toch komt fraude nog regelmatig voor. Er zijn altijd mensen die het fonds of verzekeraars doelbewust willen benadelen om er zelf beter van te worden. Die mensen vergeten dan wel, dat het Waarborgfonds gefinancierd wordt uit een bijdrage van verzekerden, die niet willen dat die stijgt door fraude.

Wat is fraude?
Het gebeurt regelmatig dat mensen een deuk in hun voertuig claimen, terwijl ze weten dat die niet door een ander motorvoertuig is veroorzaakt, maar door een paaltje of zelfs door eigen toedoen. Ook dat is fraude.
Het “regelen” van een getuige, die niets van de aanrijding of het ontstaan afweet. Ook dat is fraude.

Ieder verzoek om schadevergoeding wordt door ons goed bekeken op signalen die er op kunnen wijzen dat er fraude in het spel is. Als we dat denken wordt een nader onderzoek ingesteld.

Blijkt dat er dan sprake van fraude, dan:

• zal, als er al betaald is, het schadebedrag inclusief eventuele extra kosten worden teruggevorderd;.
• wordt aangifte bij de politie gedaan;
• wordt dit gemeld bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem), waardoor het voor een fraudeur moeilijk wordt zich tegen een normale premie te verzekeren.

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, neem dan gerust contact met ons op en stuur een e-mail aan: [email protected]