Fraude

Het gebeurt regelmatig dat mensen een deuk in hun voertuig claimen, terwijl ze weten dat die niet door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. Maar door eigen toedoen of bijvoorbeeld een paaltje. Dit is fraude.

Ook het “regelen” van een getuige die niets van de aanrijding of het ontstaan af weet, is fraude. Fraude plegen is een zware overtreding van de wetsregels.

Gevolgen van fraude

Ieder verzoek om schadevergoeding wordt goed bekeken op signalen van fraude. Als we fraude vermoeden, stellen we een nader onderzoek in. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude:

  • Doen wij aangifte bij de politie;
  • Krijgt de fraudeur een vermelding bij Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Alle verzekeraars hebben toegang tot deze database. Een vermelding in deze databank maakt het moeilijk je tegen een normale premie te verzekeren;
  • De claim wordt afgewezen en gemaakte kosten worden teruggevorderd.

Tevens vorderen wij de (eventueel) uitgekeerde schade en de gemaakte externe onderzoekskosten terug. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Wij schakelen de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) in om dit bedrag voor ons te incasseren.

Vragen?

Heeft u meer vragen over ons fraudebeleid, mail dan naar [email protected].