Veel gestelde vragen

Staat uw vraag hier niet tussen neem dan contact met ons op. U kunt e-mailen naar [email protected] of ons bellen op 070 340 82 00. We zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

 

/ Mijn auto is gestolen. Kan ik het verlies of de schade aan de teruggevonden auto claimen?
Nee helaas, alleen schade toegebracht dóór een gestolen motorvoertuig aan iets of iemand anders, wordt onder bepaalde voorwaarden door het Waarborgfonds vergoed.

 

/ Ik heb schade geleden door vuurwerk, brandstichting of natuurgeweld (bijv. stormschade). Wordt dat door het Waarborgfonds vergoed?
Nee helaas, één van de voorwaarden om voor schadevergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig.

 

/ Wat is vandalismeschade en wordt dat door het Waarborgfonds vergoed?
Vandalismeschade is het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen, banden lek steken, aftrappen van een spiegel, over een auto lopen. Deze schade vergoeden wij helaas niet.

 

/ Hoeveel tijd heb ik om een schade in te dienen bij het Waarborgfonds?
De wettelijke termijn om een schade in te dienen is 3 jaar, gerekend vanaf het moment dat de schade ontstond. Daarna is uw claim verjaard en kunnen wij die helaas niet meer in behandeling nemen.

 

/ Kan ik alleen schade aan een motorvoertuig bij jullie claimen?

Wij vergoeden ook andere schade, bijvoorbeeld schade aan een fiets, huis of tuin. Ook personenschade komt voor vergoeding in aanmerking. Het gaat erom dat de schade is toegebracht dóór een ander motorvoertuig. 

 

/ Heb ik bij het Waarborgfonds een eigen risico?

Uitsluitend bij materiële schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig is een wettelijk eigen risico van € 250,- van toepassing.

 

/ Ik ben aangereden door een "joyrider". Kan ik hiervoor ook bij het Waarborgfonds terecht?
In het geval er sprake is sprake van joyriding door iemand die met geweldpleging de macht over het voertuig heeft verkregen dan is het mogelijk dat het Waarborgfonds de schade vergoed. Is er echter sprake van joyriding zonder geweldpleging dan zal de autoverzekeraar van de schade toebrengende auto de schade moeten vergoeden.

/ Geeft het Waarborgfonds ook vergoeding voor schade opgelopen in het buitenland?

In sommige gevallen kan het Waarborgfonds ook worden aangesproken voor schade ontstaan in het buitenland. Bepalend zijn dan wel de wetgeving en dekking van het Waarborgfonds van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Heeft u schade opgelopen in het buitenland dan kunt u contact met ons opnemen.

 

/ Mijn auto is casco (allrisk) verzekerd. Moet ik de schade melden bij mijn verzekeraar of bij het Waarborgfonds?

Op grond van uw polis bent u meestal verplicht om schade bij uw eigen verzekeraar te melden. Heeft u de schade bij uw eigen verzekeraar gemeld dan hoeft u de schade niet meer bij ons te melden. Als een beroep op het Waarborgfonds mogelijk is, zal uw verzekeraar, na regeling van uw schade met u of uw reparateur, een claim bij het Waarborgfonds indienen.

 

/ Wat zijn de gevolgen voor mijn bonus/malus of no-claimkorting?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Wij adviseren u daarom om uw polisvoorwaarden na te lezen, of te bellen met uw verzekeringmaatschappij of tussenpersoon.

 

/ Ik heb schade geleden door een elo-bike (fiets met elektrische trapondersteuning). Vergoedt het Waarborgfonds mijn schade?

Een gewone elo-bike die tot een beperkte snelheid wordt ondersteund is vanaf 23 december 2023 te beschouwen als een fiets. Voor schade veroorzaakt door een fiets is het Waarborgfonds niet aan te spreken. Een tot hogere snelheid ondersteunde elo-bike (speedpedelec) is wel een motorrijtuig. Voor schade veroorzaakt door een speedpedelec is het wel mogelijk om een beroep op het Waarborgfonds te doen.

 

/ Ik heb schade doordat een ander voertuig lading/olie/onderdelen heeft verloren. Betaalt het Waarborgfonds mijn schade?

Dat is mogelijk. Maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

• De schade moet aantoonbaar door lading/olie/onderdelen van een ander motorvoertuig  zijn ontstaan én deze moet onbekend gebleven of onverzekerd zijn;
• Er moet politieaangifte of een daderonderzoek zijn gedaan;
• Er moet bewijs voor de toedracht zijn;
• De schade mag niet het gevolg zijn van uw eigen verkeersgedrag.

/ Ik heb schade en de dader is onbekend. Moet ik aangifte doen bij de politie en, zo ja, hoe snel?

Ja, als u het voertuig heeft gezien dat de schade veroorzaakte, maar u heeft geen kenteken, doe dan direct politie-aangifte. In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Wacht u te lang met actie ondernemen vergoeden wij de schade niet. Voor meer specifieke informatie hierover verwijzen wij u naar onze informatiefolder.

Politieaangifte doen kan online via www.politie.nl/aangifte of door te bellen met de politie op nummer 0900-8844.