jaarverslag 2018

Snel naar :
Jaarverslag Waarborgfonds Contact

Hoogtepunten 2018

Het Waarborgfonds is opgericht om deelnemers in het verkeer te compenseren voor schade veroorzaakt door een motorvoertuig, waarvoor zij niet bij een verzekeraar terecht kunnen. Bijvoorbeeld omdat de veroorzaker doorgereden of onverzekerd is.

In 2018 is het aantal schadegevallen in alle categorieën gedaald, behalve letselschade. De gunstige economische ontwikkeling en de opkomst van goedkopere parkeersensoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in deze daling. De klanttevredenheid is sterk gestegen naar een NPS van 32. 

Branche breed is in Nederland de NPS 14 en specifiek voor de financiële dienstverlening 5 (Integron ‘Klantbeleving in Nederland’). Hoewel het Waarborgfonds een unieke rol heeft en daardoor niet helemaal vergelijkbaar is met andere organisaties, geeft dit aan dat de mensen die een claim indienen over het algemeen tevreden zijn en tevredener worden over de afhandeling van de claim.

 

 

 

Schadebedrag per schadecategorie (x € 1.000)
Ontvangen schades per schadecategorie
Schadebedrag per schadesoort ( x € 1.000)
Ontvangen schades per schadesoort

Best gelezen

Lees hier de top 3 best gelezen artikelen van 2018.

Wanneer hanteert het Waarborgfonds een eigen risico?

Duizenden automobilisten rijden door na een ongeval

Zorgen failliete buitenlandse autoverzekeraars voor onbehandelbare schades?

Snel naar :
Jaarverslag Waarborgfonds Contact