Harmen Ettema nieuwe CFRO van het Waarborgfonds Motorverkeer

Harmen Ettema is de nieuwe CFRO van de Vereende. Aangezien de directie van het Waarborgfonds wordt gevoerd door de directie van de Vereende, vervult Ettema hiermee ook de functie CFRO voor het Waarborgfonds. Hiervoor was hij CFRO van verzekeringsmaatschappij Nationale Borg en van Energiebeurs APX. Hij heeft ruime ervaring in diverse financiële functies met een focus op managementinformatie, risicomanagement en informatisering. Daarnaast heeft hij jarenlange governance ervaring in verschillende toezichthoudende functies. Hij heeft zijn financiële basis gelegd als accountant bij KPMG en als partner bij PwC waar hij de groep Analytical Intelligence Services heeft opgebouwd.

Harmen Ettema is de opvolger van Nico Barendse, die op 1 april jl. is vertrokken. Vanaf maart jl. is hij reeds als CFRO ad interim werkzaam voor het Waarborgfonds. Deze samenwerking is zeer goed verlopen waardoor hij per 1 augustus de functie directielid bij de Vereende en het Waarborgfonds vervult.

“Ik ben heel blij dat we de goede samenwerking kunnen continueren en ik heb er veel vertrouwen in dat Harmen met zijn achtergrond en ervaring een heel goede match met het Waarborgfonds vormt!", aldus Ingrid Visscher, directievoorzitter van het Waarborgfonds over de omzetting van de interim rol naar vaste rol.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor partijen die door een motorvoertuig schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of niet verzekerd is. Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Waarborgfonds wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

 

Vragen of interviewverzoek?

Via:
Bert Sonneveld
Manager Marketing & Acceptatie
[email protected]
+31620641685