Schade in het buitenland

Schade in het buitenland


Wat u in Nederland kan overkomen, is natuurlijk ook in het buitenland mogelijk. Ook dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer, onder bepaalde voorwaarden, uw schade vergoeden. Maar ook hier geldt allereerst dat de schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig binnen de Europese Unie. Kunt u de schade niet verhalen op de verzekeraar van dat motorvoertuig (of diens schaderegelaar in Nederland), dan kunnen wij in een aantal gevallen bemiddelen. Soms kunnen we de schade zelfs voor u regelen.

Bij schade in het buitenland gelden meer voorwaarden, maar in elk geval moet één van deze situaties van toepassing zijn:

• De buitenlandse verzekeraar heeft geen schaderegelaar in Nederland aangesteld;
• de buitenlandse verzekeraar of haar Nederlandse schaderegelaar heft u geen gemotiveerd antwoord gegeven binnen drie maanden nadat u om verzoek om schadevergoeding hebt gevraagd;
• De gegevens van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, kunnen niet worden achterhaald (vergoeding van materiële schade is dan in de meeste landen uitgesloten);
• De buitenlandse verzekeraar kan niet binnen twee maanden worden achterhaald.

Let op: Houdt u er rekening mee dat in veel gevallen de wetgeving en dekking van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden bepalend is.

Geldt één van deze situaties? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat er verder moet gebeuren. En wellicht kunnen we u ook praktisch van dienst zijn.