Indienen getuigenverklaring

Indienen getuigenverklaring

Indien u getuige bent geweest van een schade die gemeld is aan het WBF kunt u een getuigenverklaring invoeren.

Het Waarborgfonds behoudt zich het recht voor u te vragen zich te legitimeren door middel van het opsturen van een kopie/scan/foto van uw ID-document. Na inzage wordt dit ontvangen bestand direct door het Waarborgfonds vernietigd.

Privacy
Wij nemen uw gegevens op in de schadeadministratie van het Waarborgfonds. Uw gegevens verwerken wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie hierover vindt u in ons privacystatement.

Getuigenverklaring invoeren ->