jaarverslag 2020

Snel naar :
Jaarverslag Vlog Contact

Hoogtepunten 2020

Grofweg valt de taak voor het Waarborgfonds Motorverkeer uiteen in twee hoofdgroepen, namelijk schaden door onverzekerde daders en schaden door onbekende daders. In die laatste categorie hebben wij heel veel te maken met schaden aan geparkeerde auto’s en schaden aan wegmeubilair zoals lichtmasten en vangrail. Wat de eerste categorie betref kunnen we vaststellen dat het onverzekerd rijden door stevige maatregelen van de overheid gaandeweg in aantallen behoorlijk is teruggelopen. Over alle ontwikkelingen, zowel aantallen als uitgekeerde bedragen, informeren wij u in dit jaarverslag graag uitgebreider

Ook voor het Waarborgfonds werd het jaar 2020 natuurlijk gedomineerd door de wereldwijde coronapandemie. Aan de schade-uitkeringen-kant leidt het lagere verkeersaanbod niet tot een lager aantal claims en uitkeringen, maar wel tot een verschuiving in de verdeling van de soorten claims en schade-uitkeringen. Voor de inkomstenkant heef de pandemie nauwelijks gevolgen.

Alle met een kenteken geregistreerde motorrijtuigen betalen een jaarlijkse bijdrage van € 7,40 en alle niet-kenteken geregistreerde motorrijtuigen en bromfietsen betalen € 1,15. Het Waarborgfonds is daarmee een bewezen voorbeeld van geslaagd ‘solidariteitsdenken’. Met een heel beperkte bijdrage kan heel veel onrechtvaardig leed voorkomen worden.

In 2020 werden 45.149 claims bij het Waarborgfonds ingediend. Dit is ondanks de coronapandemie een lichte stijging ten opzichte van 2019 (44.345). Wij registreren de claims in 4 verschillende categorieën: wegmeubilair, parkeerschaden, overige materiele schaden en letstelschaden. Opmerkelijk is dat ten opzichte van 2019 alleen de categorie wegmeubilair is toegenomen. 

Bekijk onze vlog voor een goed beeld van het Waarborgfonds. Onze vaste vloggers Wouter en Ray bezoeken de afdelingsmanager, een medewerker en een claimant van het Waarborgfonds. De claimant vertelt hoe een onbekende auto schade heeft gereden aan zijn auto. Hierbij heeft hij verrassend bewijs verzameld. En uiteraard wordt uitgelegd wanneer en hoe men een claim in kan dienen bij het Waarborgfonds.

Schadebedrag 2020 per schadesoort ( in %)
Ontvangen schades 2020 per schadesoort

Top3 artikelen 2020

Scherp op misbruik en fraude

Gemoedsbezwaarden zijn onverzekerd, maar niet onverantwoordelijk

Het Waarborgfonds Motorverkeer: van oude overheidsdienst naar klantgericht en proactief

Snel naar :
Jaarverslag Vlog Contact