jaarverslag 2021

Snel naar :
Jaarverslag Contact

Samenvatting 2021

Grofweg valt de taak van het Waarborgfonds uiteen in twee hoofdgroepen, namelijk schaden door onverzekerde motorrijtuigen en schade door onbekende motorrijtuigen. In de eerste categorie kunnen we vaststellen dat het onverzekerd rijden door stevige overheidsmaatregelen gaandeweg in aantallen behoorlijk is teruggedrongen. In de tweede categorie hebben we heel veel te maken met schaden aan geparkeerde auto’s en schaden aan wegmeubilair. In dit verslag rapporteren wij dat nog slechts zo’n 3% van de schademeldingen bij het Waarborgfonds het gevolg is van onverzekerd rijden.

Het absolute aantal schademeldingen daalde ten opzichte van het vorige boekjaar. Hoewel zowel 2020 als 2021 als ‘coronajaren’ de boeken in gaan lijkt het erop dat de impact van de ‘lockdown’ op het Waarborgfonds in 2021 nog steviger was dan in 2020. Over alle ontwikkelingen, zowel aantallen als uitgekeerde bedragen, informeren wij u in dit verslag uitgebreid.

Het absolute aantal schademeldingen daalde ten opzichte van het vorige boekjaar. Hoewel zowel 2020 als 2021 als ‘coronajaren’ de boeken in gaan lijkt het erop dat de impact van de ‘lockdown’ op het Waarborgfonds in 2021 nog steviger was dan in 2020. Over alle ontwikkelingen, zowel aantallen als uitgekeerde bedragen, informeren wij u in

dit verslag uitgebreid.
Voor de inkomstenkant heeft de pandemie geen gevolgen. Voor alle met een kenteken geregistreerde motorvoertuigen zijn de in Nederland opererende verzekeraars en de Staat in 2021 een bijdrage verschuldigd van € 7,70. Voor alle niet-gekentekende motorvoertuigen is de bijdrage € 1,20. Voor enkele specifieke groepen gekentekende motorrijtuigen wordt het lagere tarief gehanteerd. 

Een belangrijke ontwikkeling die in dit verslag te lezen is betreft de forse daling van de doorlooptijden bij de schadeafhandeling. In alle categorieën verbeterden de doorlooptijden. De grootste verbetering was bij de afhandeling van wegmeubilairschade, van 24 naar 7 dagen. 

Ontvangen schades 2021 per schadesoort
Gemiddeld schadebedrag 2021 per schadesoort (in €)

Top 3 artikelen 2021

Het verhaalsrecht van het Waarborgfonds Motorverkeer

Bestaat er bij het Waarborgfonds een reparatieplicht?

Rol Waarborgfonds Motorverkeer bij failliete verzekeraar

Snel naar :
Jaarverslag Contact