Jaarverslag 2023

Snel naar :
Jaarverslag Contact

Meer letselschades en hogere schadebetaling bij Waarborgfonds

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt het aantal ingediende claims in 2023 te zijn gestegen met 2,8%. Vooral het aantal letselschades steeg fors (12,2%). Het betaalde schadebedrag is met 16,3% gestegen (2023: € 79,3 miljoen – 2022: € 68,1 miljoen). Het toewijzingspercentage laat een groot verschil zien tussen categorieën: bijna 100% voor wegmeubilairschades en richting 50% voor parkeer- en overige materiële schades.
De klanttevredenheid voor toegewezen claims bleef stabiel op een 8,6. Nieuw is dat het vorig jaar gelanceerde portaal is uitgebreid met de mogelijkheid om claims voor wegmeubilairschades in te dienen.

Al bijna 60 jaar vervult het Waarborgfonds de wettelijke taak van vangnet voor niet verzekerde schades in het verkeer. Grofweg valt in de praktijk de taak van het Waarborgfonds uiteen in twee hoofdgroepen, namelijk schade door onverzekerde motorrijtuigen (2023: 11%) en schade door onbekende motorrijtuigen of doorrijders (2023: 86%). In de eerste categorie is het onverzekerd rijden door stevige overheidsmaatregelen in aantallen behoorlijk teruggedrongen; het percentage onverzekerden is de laatste jaren stabiel. In de tweede categorie, doorrijders, gaat het veelal om schade aan geparkeerde auto’s en schade aan wegmeubilair.

Schadebedrag
Het betaalde schadebedrag is toegenomen van 68,1 miljoen (2022) naar 79,3 miljoen (2023). Het uit te keren schadebedrag is sterk afhankelijk van het soort claim.

Parkeerschades hebben al jaren het laagste gemiddelde schadebedrag (2023: € 972) en letselschades het hoogste gemiddelde schadebedrag (2023: € 13.554).De inkomsten van het fonds zijn ook gestegen; van € 85.1 miljoen in 2022 naar € 91.9 miljoen in 2023. Dat komt door een hoger tarief en een aanhoudende stijging van het aantal voertuigen in Nederland. 

Portaal
Ook in 2023 is het Waarborgfonds druk bezig geweest om het dagelijks afhandelen van schades sneller en efficiënter, maar wel klantgericht en zorgvuldig, te laten verlopen. Na de introductie van het schadeportaal voor particuliere klanten in 2022 is in 2023 het portaal gelanceerd waarmee 70% van de wegmeubilair schaden STP (Straight-Through Processing) wordt verwerkt. Een mooie efficiencyslag voor een groot deel van de binnenkomende schaden bij het Fonds. 

Klanttevredenheid
Klanten waarbij de claim is toegewezen en uitbetaald geven het Waarborgfonds, net als in andere jaren, een zeer hoog cijfer (2023: 8,6). Klanten met een afgewezen schadeclaim waarderen het Waarborgfonds traditioneel een stuk lager (2023: 4,1); deze score is tot onze tevredenheid gestegen ten opzichte van 2022 waar deze score nog een 3,8 was. Het klantportaal en andere wijzen van communicatie gaat het Waarborgfonds helpen om eerder in het proces – bij voorkeur voor het indienen van een claim – helderheid te geven zodat het aantal ‘kansloze’ claims – en teleurstelling – wordt voorkomen.
In 2023 is ook gestart met het meten van de klanttevredenheid van de grootste zakelijke klanten. Zij gaven het Waarborgfonds een 8,6 en dat is een mooie afspiegeling van de goede samenwerking tussen de grootste zakelijke klanten en het Waarborgfonds.

Aantal schades 2023 per schadesoort
Gemiddeld schadebedrag 2023 per schadesoort (in €)

Top 3 artikelen 2023

Hoe gaat het Waarborgfonds met ramkraak om?

Lees het artikel

Dekt Waarborgfonds schade door gestolen voertuig?

Lees het artikel

Schade door rondslingerende voorwerpen snelweg?

Lees het artikel
Snel naar :
Jaarverslag Contact