Indienen claim / Interactieve video

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Vragen over schade

U kunt niet met alle schades bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht. Voor een aantal schades moet de eigen verzekeringsmaatschappij of die van de dader benaderd worden. Weten wat u moet doen? Of meer informatie over wanneer u terecht kunt bij het Waarborgfonds leest u hier.

Hoe en waar meld ik schade?

U kunt uw schadeclaim op 3 verschillende manieren bij ons indienen.

  1. Wilt u snel controleren of u een schade claim bij ons in kunt dienen? Doe dan eenvoudig onze korte check. Ook kunt u de veel gestelde vragen raadplegen of de volledige voorwaarden nalezen in onze informatiefolder.
  2. Denkt u al zeker te weten bij ons terecht te kunnen dan kunt u bij “Hoe kunnen wij u helpen” rechtstreeks een schadeclaim bij ons indienen.
  3. Uiteraard kunt u ook onze formulieren downloaden en deze handmatig invullen en mailen aan [email protected].

Ook verzekeraars en belangenbehartigers kunnen namens u een claim bij het Waarborgfonds indienen.