Indienen claim / Interactieve video

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Vragen over schade

U kunt niet met alle schades bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht. Voor een aantal schades moet de eigen verzekeringsmaatschappij of die van de dader benaderd worden. Weten wat u moet doen? Of meer informatie over wanneer u terecht kunt bij het Waarborgfonds leest u hier.

Hoe en waar meld ik schade?

U kunt uw schadeclaim op 3 verschillende manieren bij ons indienen.

  1. Wilt u snel controleren om een schade claim bij ons in te dienen kunt u hieronder eenvoudig een korte check doen. Ook kunt u de veel gestelde vragen raadplegen of de volledige voorwaarden nalezen in onze informatiefolder.
  2. Denkt u al zeker te weten bij ons terecht te kunnen dan kunt u bij “Hoe kunnen wij u helpen” rechtstreeks een schadeclaim bij ons indienen.
  3. Uiteraard kunt u ook onze formulieren downloaden en deze handmatig invullen en mailen aan [email protected].

Ook verzekeraars en belangenbehartigers kunnen namens u een claim bij het Waarborgfonds indienen.

Brexit & het Waarborgfonds

Met ingang van 1 januari 2021 is Groot-Brittannië niet langer lid van de EU. Het Waarborgfonds heeft vanaf die datum dan ook geen taak meer bij aanrijdingen die plaatsvonden in Groot-Brittannië. Dit geldt voor alle ongevallen, dus ook die voor 1 januari 2021 plaatsvonden maar na deze datum gemeld zijn. Schadegevallen die tot en met 31 december 2020 gemeld zijn zullen per geval bekeken worden.

Voor schadegevallen in Nederland met een Britse aansprakelijke partij kunt u zoals gebruikelijk contact opnemen met het Nederlands Bureau voor informatie over de verzekeraar  van het Britse voertuig, en/of de vertegenwoordiger van een verzekeraar.