Indienen claim / Interactieve video

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Vragen over schade

 U kunt niet met alle schades bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht. Voor een aantal schades moet de eigen verzekeringsmaatschappij of die van de dader benaderd worden. Weten wat u moet doen? Of meer informatie over wanneer u terecht kunt bij het Waarborgfonds leest u hier.

Hoe en waar meld ik schade?

U kunt uw schadeclaim op 3 verschillende manieren bij ons indienen.

  1. Wilt u snel controleren om een schade claim bij ons in te dienen kunt u hieronder eenvoudig een korte check doen. Ook kunt u de veel gestelde vragen raadplegen of de volledige voorwaarden nalezen in onze informatiefolder.
  2. Denkt u al zeker te weten bij ons terecht te kunnen dan kunt u bij “Hoe kunnen wij u helpen” rechtstreeks een schadeclaim bij ons indienen.
  3. Uiteraard kunt u ook onze formulieren downloaden en deze handmatig invullen en mailen aan [email protected].

Ook verzekeraars en belangenbehartigers kunnen namens u een claim bij het Waarborgfonds indienen.

Heeft u schade opgelopen in het buitenland?

Wat u in Nederland kan overkomen, is natuurlijk ook in het buitenland mogelijk. Ook dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer, onder bepaalde voorwaarden, uw schade vergoeden. Maar ook hier geldt allereerst dat de schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig binnen de Europese Unie.

Kunt u de schade niet verhalen op de verzekeraar van dat motorvoertuig (of diens schaderegelaar in Nederland), dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer een aantal gevallen bemiddelen. Soms kunnen we de schade zelfs voor u regelen.

Brexit & het Waarborgfonds

Na 31 januari 2020 is Groot-Brittannië niet langer lid van de EU. Er geldt een algemene overgangsregeling tot 31-12-2020, waarin alle toekomstige wijzigingen verder moeten worden uitgewerkt. Tot die datum is de wettelijke situatie hetzelfde als voor de Brexit en verandert er dus niets. Wanneer er meer bekend is over de gevolgen van de Brexit voor het Waarborgfonds, zullen we u uiteraard informeren.