Kennisbank

Het Extern Verwijzingsregister (EVR)

08-02-2017

De afdeling Speciale Zaken van de Vereende bepaalt de duur van een melding in het Extern Verwijzingsregister (EVR) op basis van een checklist. In 2016 is deze checklist aangepast zodat de uiteindelijk vastgestelde registratietermijn representatiever is ten opzichte van de gepleegde onrechtmatige daad.

Lees meer

Wegmeubilair

25-01-2017

Wordt schade aan een verkeersbord, lantaarnpaal of vangrail vergoed? Door wie en aan wie? In de poll van de nieuwsbrief van 12 januari jl. heeft het grootste deel van de lezers gekozen voor meer informatie over schade aan wegmeubilair. Een bijzonder schadecategorie.

Lees meer